Конкурсът е в процес на изпълнение. Кандидатите работят над заданията. Очаквайте проектите и обявените резултати на 27.02.2019