АНКЕТА

  • 31.10.2017
  • Работете с Dibla
anketa.jpg

Всеки план и всяка инвестиция се нуждаят на първо място от адекватна и точна информация, за да бъдат успешни. В епохата на информационните технологии, нуждата от качествени и достоверни сведения е по-належаща от всякога.

„Dibla“ ежедневно си взаимодейства със стотици от най-активните проектанти, като им предоставя различни възможности за изява и информираност. Взаимното доверие, което сме си изградили с общността, ни позволява лесно и бързо да се допитваме до тяхното мнение, което се основава на професионалния им опит, потребности и поглед върху очакванията на крайния потребител на дизайнерския продукт. Използвайки анкета за целево изследване и получаване на обратна връзка по различни казуси, можем да създадем обосновани анализи на предимства и недостатъци, на пазара и търсенето.

Провеждането на анкети сред специализирана аудитория е доказал се модел при съставянето на статистики и прогнози, които правят възможни правилното планиране и проучване на различни дейности – предлагане на нова услуга или продукт, стилово търсене, цветови тенденции, обратна връзка за ефективността на работа между търговци и проектанти, и много други.

Анкетата ви позволява да зададете точните въпроси на точните хора, да проучите състояния, нагласи, очаквания и потребности.

ИЗТЕГЛИ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Очакваме вашите въпроси на ел.поща: [email protected] или на телефон: 0700 70 111

.............................................................................................................................................................................................


ОЩЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА

Националната платформа за интериорен и продуктов дизайн "Dibla" е в постоянно търсене на начини да повиши ефективността и разнообрази дейността си. Възползвайте се от продуктите, които Платформата предлага.

Свържете се с нас