PROFILAND.NET - МЯСТОТО, КЪДЕТО СЕ СРЕЩАТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ!

  • 20.12.2021
  • Всички

Издателите на сп. Строители Ел Медиа дадоха  „зелена светлина“ на www.ProfiLand.net

Ние от dibla сме убедени, че нашите партньори от Ел Медиа имат знанията и уменията да създават качествено техническо съдържание за професионалистите в различни индустрии. Успешните им печатни издания сами говорят за това!

"Настъпи моментът! 22 годишният опит на Ел Медиа в създаването и управлението на рекламен и информационен поток, с фокус върху техниката, да получи своето дигитално изражение. И създадохме www.ProfiLand.net“ – каза инж. Любомира Манчева, управител на медията.

ProfiLand.net е място за споделяне на идеи, свързани с технологии, машини, продукти, материали, решения, проекти и добри практики. Там се кръстосват професионални познания от различни области, за да бъдат полезни и прилагани на практика.

Екипът на от ProfiLand.net създава и публикува професионално съдържание за специалистите в различни стопански сектори. Тяхното съдържание е специално подготвено, професионално написано и уникално по своя характер. Те са извор на нови идеи и предпочитан източник на информация за професионалистите у нас. Share Your Professional Story!

„За всеки един професионалист алгоритмите на ProfiLand.net подбират съдържание, което е актуално и полезно за него. Рекламите, които платформата показва са подбрани, насочени и интересни за всеки конкретен посетител. Те естествено допълват професионалните му търсения и го насочват към конкретните доставчици.“ - добави инж. Сокол Николов, директор Бизнес развитие на Ел Медиа.

dibla работи в тясно сътрудничество с Ел Медиа по актуалните теми за дизайн, и интериорни решения, които заемат заслужено място и в www.ProfiLand.net


За Ел Медиа

Техническо издателство Ел Медиа вече 22 години създава и разпространява техническа информация в областта на индустрията, енергетиката, строителството, инфраструктурата и агро сектора. Портфолиото на медията включва принт и он-лайн канали.
Имат много на брой периодични печатни издания като някои от тях са: списание СТРОИТЕЛИ, списание ИНФРАБИЛД, списание ЕНЕРГИЯ, списание Индустриални Продукти и Приложения, списание АгроБио Техника
А също така и специализирани издания: списание ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


ПОПУЛЯРИЗИРАЙТЕ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА В dibla.com

Вие предлагате продукти и услуги в сферата на архитектурата, интериора и дизайна - ние можем да ги популяризираме пред специализирана аудитория. 

Добави Коментар
Няма добавени коментари