СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА, 22 МАРТ 2019

22.03.2019 | Категория: Всички

Тази година за Световния ден на водата ООН поставя акцент върху достъпа на всеки един до чиста питейна вода. Международната фондация We Are Water отново се присъединява към инициативата, насочвайки фокуса на кампанията си "Скритият живот на водата" върху актуалните глобални проблеми. The Hidden Life Of Water показва колко е важно да постигнем целите за устойчиво развитие за насърчаване на всеобщ и справедлив достъп до вода.

Данните сочат, че приблизително 2,1 милиарда души по света се нуждаят от безопасно управлявани услуги за питейна вода. От тях: 1,3 милиарда имат основни услуги, т.е. имат достъп до подобрен източник на питейна вода, но той е на разстояние, което изминават в рамките на 30 минути, а от останалите 838 милиона души… 263 милиона имат ограничени услуги, т.е. има подобрен източник на питейна вода, който достигат за повече от 30 минути; 423 млн. души добиват водата си от незащитени кладенци и извори; 152 милиона използват нетретирани повърхностни води от естествени или изкуствени езера, реки или потоци.

С мотото „Стоим зад правото на всеки един“ (Leaving No One Behind) ООН ни напомня, че достъпната и чиста вода е основно човешко право и съществена част от света, в който искаме да живеем.

За да подпомогне повишаването на осведомеността по този въпрос, фондация We Are Water тази година разпространява деформирана карта на света. Тя се основава на достъпа на жителите на всяка страна до основни услуги за питейна вода. С нея бързо се откриват районите по света в най-неравностойно положение. В съответствие с тазгодишната тема, Фондацията потвърждава ангажимента към ООН за постигането на седемнайсетте Цели за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals) и показва значимостта на водата, която не можем да видим #thehiddenlifeofwater.

.............................................................................................................................................................................................

Фондация We Are Water има за цел да повишава осведомеността и да насърчава дебат сред обществеността за необходимостта от създаване на нова култура на водата, за да се постигне справедливо развитие и устойчиво управление на световните водни ресурси. Фондацията извършва цял набор от действия, които да се противопоставят на негативните ефекти от липсата на адекватни водни ресурси. Областите на дейността на фондацията включват участие в проекти за инфраструктура, образование, здравеопазване и научни изследвания, съсредоточени в най-нуждаещите се райони в света.

www.wearewater.org

.............................................................................................................................................................................................


ПОПУЛЯРИЗИРАЙТЕ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА В dibla.com

Вие предлагате продукти и услуги в сферата на архитектурата, интериора и дизайна - ние можем да ги популяризираме пред специализирана аудитория. 

Добави Коментар

няма добавени коментари
Зареждане...