Helen Koss Interiors

Студио за интериорен дизайн
София
Номиниран 2021

Acronis Office Офис на Acronis

Интериорен проект за офис на технологична компания в сферата на Кибер Сигурността. Локация: NV Tower, София, България Площ на офиса: 4900м2 Задание: Интериорът да представя корпоративната идентичност на компания – Иновативна Технология и безопасност, съчетани с максимален комфорт. Методология: Анализ и проучване, Управлиение на Проект -Agile с включена предвид прогноза за растеж на компанията и максимално здравословна и сигурна среда. Обхват на проекта: технически чертежи по специалности, 3D визуализации, проекти за мебели по поръчка, детайлен списък на готови мебели, светлотехнически проект, настилки, декорация на стени и брандинг. Концепция: Пространствата са създадени в модерен стил, съчетан с индустриален открит таван в отворените зони. Използван е ефекта на светлината за постигане на усещане за простор и насоченост. Чрез преместваеми стени с панели се осигурява гъвкавост и трансформиране на голямата зала за събития в различни конфигурации на зали за срещи. Резултат: Напълно функциониращо пространство, отговарящо на изискванията на клиента за ефективност на екипи – окабеляване, сигурност и поддръжка, колаборация/места за срещи, отдих и хранене. Фотография: Александър Новоселски Interior Design development for an office of Cyber Security Company in the IT industry. Location: NV Tower, Sofia, Bulgaria Size: 4900m2 Client`s Brief: To represent the client`s corporate identity into the interior – Innovative technology and safety, together with a maximum comfort for the people. Methodology: Case research on studies, research and observation on site, Project Management – Agile, taking into consideration company`s growth expectation and maximum health and safety on site Project scope: Full package of technical drawings incl custom made furniture drawings, lighting and branding plan, 3D visualizations, list of all items – furniture, floorings, wall décor. Concept: The spaces are created in modern style, combined with industrial open ceiling in the open space. Light is used for creating a feeling of spaciousness and sense of direction. Movable panel walls provide flexibility in transforming the big event hall into different layouts of meeting rooms. Design outcome: Fully functional space that answers to all client’s requirements for safety, teams’ proximity, meeting areas, food services, wiring and networking, security and support. Photography: Alexander Novoselski

  • 06.01.2022
  • 1245

Helen Koss Interiors

Студио за интериорен дизайн
София