MI CONCRETE

Архитект
Бургас
1-во място 2021

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ХИДРОБЕТОН / ADMINISTRATION BUILDING - HIDROBETON

Основната дейност на фирмата възложител (производство на бетон и бетонови разтвори) и местонахождението на сградата, решават и концепцията за нейната визия и вложените материали – административната сграда е изпълнена с видим бетон. Най-добрата визитка, олицетворяваща познанията за технологията на бетона и представяща продукт, в съответствие с най-съвременните световни достижения. Функционалност, комфорт на обитаване, внимание към детайла и иновация са движещите сили за създаването на административната сграда. Умивалници, плотове, маси, работни бюра, завеси и картини в интериорните пространства демонстрират иновативните свойства на високоякостния бетон. Три метрово бетоново пано приветства посетителите на сградата. Картината от бетон е триизмерно изображение, в което светлината и сянката играят основна роля за проектирането на образа. Фронтално то е едва доловимо, а с промяна на светлината и хвърлените сенки се вижда и най-малкият детайл. Характерни за интериора са естественото горно осветление, големите витрини, комбинацията от бетон, дърво, стъкло и метал и играта на причудливи сенки. ... The main activity of the Employer’s company (concrete and concrete mixtures production) and the Administrative Building location are defining the building’s vision concept and construction materials used- the Administrative Building is with concrete finishes. Functionality, comfort of use, attention to details and innovation are the main project objectives. External rotating wooden blinds are providing the southern and eastern facades premises sun protection. The rotating blinds contribute to different vision of the building - from discrete to open to light. The blinds transparency provide comfort in the offices and beautiful light reflection to the building exterior. Airy console staircase lead to the roof of the building. The sinks, plots, tables, working desks, curtains and paintings in the interior areas demonstrate the innovative characteristics of the high-strength concrete. Three meters high concrete panel is welcoming the visitors to the building. The 3D concrete picture with playing light and shadow is projecting the image. Fairly noticed directly with the lights and cast shadows you could see the tiniest detail. The natural upper light, the glass partitions, the combination of concrete, wood, glass and metal and fancy shadows are typical for the interior.

  • 10.01.2022
  • 945

MI CONCRETE

Архитект
Бургас