FOURTH DIMENSION

Интериорен дизайнер
Пловдив
2-ро място 2021

Ап.А./Ap.A.

Апартамент „АП.А“ е създаден за младо семейство, придържащо се към минимализма като начин на живот. Първата стъпка на нашата мисия беше да опознаем клиентите си: тяхното ежедневие, работа, хоби, интереси, социален живот, стил, за да може успешно да приложим златното ни правило при проектиране, а именно функционалност-визия-бюджет за пространството от 80кв.м. КУХНЯТА – сърцето на жилището. Променихме ОВК, ЕЛ и ВИК инсталациите с цел осигуряване на повече пространство за съхранение и работна площ. Материалите, които използвахме са висококачествени плоскости с матово покритие в бял цвят, които паснахме с белия цвят на вратите, первазите, стените и белите плочки в банята. Корпусната мебел е изцяло механизирана, за да се избегнат дръжките и да се спази линията на минимализма. За острова и гърба на кухнята използвахме висококачествен италиански гранитогрес-full body. ДНЕВНАТА – за поставянето на фризованата МДФ плоскост зад телевизора, осигурихме перфектно права стена чрез гипс-картон на конструкция. Използвахме топлосив текстил за меката мебел, съчетан със студенината на текстила на килима и завесите. КОРИДОРЪТ- обособихме зона за перално помещение. Там поставихме омекотителна система за водата, с цел предпазване на черните смесители и други черни елементи, както и електроуреди от котления камък. ОСВЕТЛЕНИЕТО: използвахме 4000К, неутрална светлина. Изпълнихме правилото за 3 вида осветление-ниско, средно и високо, за да осигурим необходимата светлина за осъществяване на първични и вторични дейности в жилището по всяко време. Трудът ни беше оценен от списание ВАГАБОНД чрез интервю и публикация. Apartment 'AP.A' was created for a young family adhering to minimalism as a way of life. The first step of our mission was to get to know our clients: their daily grind, work, hobby, interests, social life, style, so that we could apply our golden rule in design, namely functionality-vision-budget for the space of 80 sq.m. The kitchen- heart of the dwelling. We changed the HVAC, EL and Water Supply and Sewage facility in order to provide more storage space and work area. The materials we used are high quality boards with a matt finish in white color, which we matched with the white color of the doors, sills, walls and white tiles in the bathroom. The case furniture is fully mechanized to avoid the handles and observe the line of minimalism. For the island and the back of the kitchen we used high quality Italian granite tiles- full body. The living room- for the placement of frizzy MDF board behind the TV we provided a perfectly straight wall through drywall construction. We used worm-gray textile for the sofas combined with the coldness of the textile of the carpet and curtains. The corridor-we set up an area for a laundry room. There we installed a water softener in order to protect black faucets and other black elements, as well as electrical appliances from scale. The lighting- we used 4000K neutral light. We followed the rule for three types of lighting- low, medium and high to provide the necessary light for primary and secondary activities in the dwelling at all times. Our work was evaluated by VAGABOND magazine through an interview and publication.

  • 26.10.2021
  • 1887

FOURTH DIMENSION

Интериорен дизайнер
Пловдив