ligna group

Интериорен дизайнер
София
2-ро място 2023

Art Boutique Hotel Oborishte 63

Оборище 63 не е обичайният хотелски проект. Неговият културен и физически контекст естествено се разшири в дизайнерската концепция, която използвахме за неговото обновяване. Genius loci – духът на мястото: подходът и философията, които позволиха тази реновация да се превърне в единствено по рода си преживяване. Лоби барът, проектиран с органични форми, дълбочина и вечни материали, е домакин на редовни изложби на млади, съвременни художници. Внимателно подбрани 9 емблематични български творци, съществени за местното културно наследство, са основно вдъхновение за интериорния дизайн на всяка от 9-те уникални стаи. Когато влезе в стаята, гостът се „гмурка“ в платното, използвано като вдъхновение, чрез умело интегриране на техники, палитри, форми и цялостна атмосфера, взаимствани от работите на големите български майстори. Уникалното изживяване във всяко пространство мотивира повтаряемия туризъм за гостите, подобрявайки изживяването им с всяко посещение. EN Oborishte 63 is not your typical hotel project. Its cultural and physical context naturally extends into the designer concept we employed for its renovation. Genius loci – the spirit of a place: the approach and philosophy that allowed this renovation to become a uniquely immersive experience. The lobby bar, designed with organic forms, depth, and timeless materials, hosts regular exhibitions featuring young, contemporary artists. Carefully selected nine emblematic Bulgarian artists, essential to the local cultural heritage, serve as primary inspiration for the interior design of each of the nine unique rooms. Upon entering a room, the guest 'dives' into the canvas used as inspiration, skillfully integrating techniques, palettes, forms, and an overall atmosphere borrowed from the works of great Bulgarian masters. The unique experience in each space encourages repetitive tourism, enhancing guests' experience with each visit.

  • 19.01.2024
  • 206

ligna group

Интериорен дизайнер
София