AULY studio

Студио за интериорен дизайн
София
Финалист 2022

ОФИС БЛЕК ПИК КЕПИТЪЛ СОФИЯ / BLACK PEAK CAPITAL OFFICE SPACE

BlackPeak Capital е фирма за дялово инвестиране, с фокус в Югоизточна Европа. Черни връх е най-високият връх на Витоша планина, разположена до София. За компанията Черни Връх е едновременно страст, въплъщение на ценности и инвестиционен подход. Дизайн концепцията залага на връзката между името на компанията и нейният стремеж към изкачване на нови върхове. Запазен е максимално отвореният план на пространството и са обособени различни зони, давайки едновременно уединение и комфорт при работа и провеждане на срещи, както и възможност за не формални събирания. Влизайки в офиса ни посреща приемна, с ламперия загатваща планински масив и рецепция от естествен камък Calacata, в контраст с основа от фрезован MDF. Двете заседателни зали са отделени чрез витрини с единично остъкляване и профили в черна елоксация. Голямата конферентна зала създава усещане за стабилност и доверие, постигнато с умело съчетание на обзавеждане и изкуство. Удобна кухня с голям остров е идеална за кафе паузи и кратки работни срещи. Тази зона е отделена посредством кашпи с подходящи растителни видове. Кът с мека мебел дава възможност за почивка. В голяма част е запазен видим бетоновият таван, с открити комуникации и използване на разнообразни осветителни тела. Бюрата са разположени според изискванията на служителите, гледайки навън към разкриващата се гледка от 19 етаж на сградата. Изградени са две кабинки за разговори към една от работните зони, шумоизолирани с двойно остъкляване. Графичният дизайн е съобразен с фирмената идентичност. Художествените произведения и растителността допълват гостоприемната атмосфера в офиса, в съчетание с естествените материали и хармонични цветове. Снимки: Ники Канделеро BlackPeak Capital is a PE firm with a focus on investing growth capital in Southeast Europe. Black Peak is the highest peak of the Vitosha mountain, located near Sofia. For the company, Black Peak is a passion, an embodiment of values, and an investment approach. The design concept relies on the connection between the company's name and its aspiration to reach new heights. The open plan of the space has been preserved and different zones have been separated, giving both privacy and comfort for work and meetings, while still homely for informal gatherings. Entering the office, one is greeted by a reception area, with panelling suggestive of a mountain ridge and reception desk in natural Calacata stone, contrasted with a base of milled MDF. The two meeting rooms are separated by single-glazed windows and black anodized profiles. The large conference room projects reliability and confidence, achieved with a skilful combination of furniture and art. A comfortable kitchen area with a large island is ideal for coffee breaks and short work meetings. An area with soft furniture gives you the opportunity to unwind. The visible concrete ceiling has been largely preserved, all communications have been refined and various lighting fixtures have been used. The desks are arranged according to the requirements of the employees, looking out to the unfolding view from the 19th floor of the building. Two private call booths have been built to one of the work areas, soundproof by double-glazed showcases. The graphic design is consistent with the company identity. Artwork and plants complement the welcoming atmosphere in the office, combined with natural materials and harmonious colours.

  • 29.11.2022
  • 1085

AULY studio

Студио за интериорен дизайн
София