Hi Home Design Studio

Студио за интериорен дизайн
Варна
Номиниран 2023

Реализация - Eastern Pacific Shipping, офис Варна / Realization - Eastern Pacific Shipping,, office Varna

С гордост ви споделяме снимките от завършеният офис на Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd. в град Варна. Официалното отваряне на обновеният офис на един от световните лидери в тази индустрия, беше на 26.06.2023г. Площта, с която разполагахме е 550 м2, в които трябваше да обособим различни работни зони, санитарни помещения, зони за отдих и разговори и още много други. В тази реновация смело можем да заявим, че компанията е поставила комфорта на своят екип на първо място. В работната зона сме заложили на качествени и много удобни регулируеми електрически бюра, оставяйки възможност на всеки да прецени коя е неговата комфортна и най-подходяща позиция през работния ден. Помислено е за нивото на шум, за което са предвидени шумопоглъщащи панели. Просторната кафетерия разполага с кухненски кът и достатъчно места за почивка. Проектирахме офисът така, че да има възможност да се разраства през годините, с удобно разположени скрити комуникации, благодарение на които няма да се налага реновация при следващо разширяване. Цветовете, които сме използвали са съобразени с фирмената визия, а извитите и плавни форми напомнят за водата, която е неразривно свързана с дейността на компанията. Офисът е предвиден като Plastic Free zone - създавайки едно по-устойчиво и екологично бъдеще. В тази реконструкция имахме удоволствието и отговорността да участваме в цялостният процес по реализация. Планирахме прецизно краткото време, в което трябваше да вместим всички дейности за един наистина впечатляващ и много качествен резултат. Надяваме се да ви хареса! We are proud to share with you the photos of the completed office of Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd. in the city of Varna. The official opening of the renovated office of one of the world leaders in this industry was on 26.06.2023. The area we had was 550 m2, in which we had to separate different work areas, sanitary facilities, areas for relaxation and conversations and much more. In this renovation, we can proudly say that the company has put the comfort of its team first. In the working area, we have opted for high-quality and very comfortable adjustable electric desks, leaving the opportunity for everyone to decide which is their comfortable and most suitable position during the working day. Thought has been given to the noise level for which sound-absorbing panels are intended. The spacious cafeteria has a kitchen corner and enough places to relax. We have designed the office to be able to grow over the years, with conveniently located hidden communications, thanks to which no renovation will be required for the next expansion. The colors we used are consistent with the company vision, and the curved and flowing shapes remind us of water, which is inextricably linked to the company's activities. The office is envisioned as a Plastic Free zone - creating a more sustainable and ecological future. In this reconstruction, we had the pleasure and responsibility of participating in the entire implementation process. We planned precisely the short time in which we had to fit all the activities for a really impressive and very high quality result. We hope you like it!

  • 13.12.2023
  • 131

Hi Home Design Studio

Студио за интериорен дизайн
Варна