арх. Димитър Аврамов

Архитект
София
1-во място 2022

Фитнес център - TITANIUM

Модерен дизайн с ярко изразен характер и разпознаваемост. Съвременни материали. Осветление, проектирано така, че да се променя в различните часове на деня. Modern design with a pronounced character and recognizability. Modern materials. Lighting designed to change at different times of the day.

  • 25.11.2022
  • 303

арх. Димитър Аврамов

Архитект
София