2Studio

Студио за интериорен дизайн
София
Номиниран 2023

Градска къща ТК / ТК city house

Интериор на еднофамилна къща, съобразен с динамиката и ежедневието на четиричленно семейство. Дизайнът е продиктуван от желанието за изчистеност, топлина, уют и максимален комфорт. За целта планировката на сградата претърпя сериозни промени. За комфорта на цялото семейство са изградени умна система, контролираща всички инсталации в къщата, вентилационна система с рекуператор и подово отопление, захранвано от термопомпа. Умната система позволява пълна персонализация по график, както и програмиране на сцени, достъпни с натискането на бутон. Има обособена зона за съхранение на вино в специалзирани охладители, мултимедийна стая за филми и видео игри и спортен кът. За двете малки дами,с различен тамперамент и желания, е предвиден последният етаж от къщата. Изпълнен и съобразен изцяло с тяхната динамика. В къщата е изпълнена и шумоизолация по стени и подове, така че да не се предава какъвто и да е шум от детските стаи към родителската спалня. В по-голямата си част, интериорът е изпълнен с индивидуално проектирани и изработени мебели. Използвани са естествен фурнир и естествен камък, а настилката е изцяло от естествен трислоен паркет. Interior of a single-family house, tailored to the dynamics and everyday life of a family of four. The design follows the desire for clean lines, warmth, coziness and maximum comfort. For this purpose, the layout of the building underwent serious changes. For the comfort of the whole family, a smart system controlling all the installations in the house, a ventilation system with recuperation and floor heating powered by a heat pump have been built. The smart system allows full customization on schedule basis as well as scene programming accessible at the touch of a button. There is a dedicated wine storage area with wine coolers, a multimedia room for movies and video games and a fitness corner. The top floor of the house is reserved for the two little ladies, with different temperaments and desires. Fulfilled and fully adapted to their dynamics. The house also has soundproofing on the walls and floors, so that no noise is transmitted from the children's to the parents' floor. For the most part, the interior is filled with individually designed and crafted furniture. Natural veneer and natural stone are used, and the flooring is entirely made of natural three-layer parquet.

  • 21.01.2024
  • 203

2Studio

Студио за интериорен дизайн
София