Крафтекдизайн

Интериорен дизайнер
София
Номиниран 2022

Индустриален минимализъм | Industrial minimalism

Студен и суров пуризъм, съчетан с модерен и изчистен детайл, стоплен от щипка стилизация в текстил и дърво. Истинското предизвикателство на проекта се крие в името му. А, именно срещата на минимализъм с индустриален стил. Нещо, което на практика никак не би си подхождало. Но реалността показва отново, че предизвикателствата се възнаграждават. Духът и бизнес профилът на инвеститора, съчетан с модерните му виждания се съчетаха перфектно в този проект за офис. Офис, който трябва да посреща всички нови гости и клиенти по начин, с който фирмата най-бързо да представя себе си и бизнес модела си. Строителна фирма с нов модерен подход и визия. Това беше заданието, което ние с най-пестеливи, но ефектни дизайн - средства представихме офиса на фирма Фармланд Груп. Cold and harsh purism, combined with a modern and clean detail, warmed by a pinch of stylization in textiles and wood. The real challenge of the project lies in its name. Ah, precisely the meeting of minimalism with industrial style. Something that in practice would not suit him at all. But reality shows once again that challenges are rewarded. The spirit and business profile of the investor combined with his modern visions were perfectly combined in this office project. An office that should welcome all new guests and clients in a way that allows the company to present itself and its business model as quickly as possible. A construction company with a new modern approach and vision. This was the task that we presented the Farmland Group office with the most frugal but effective design means.

  • 04.11.2022
  • 552

Крафтекдизайн

Интериорен дизайнер
София