ATG Design

Архитект
София
2-ро място 2023

Кафе Добревски / Cafe Dobrevski

Кафене Добревски съчетава духа на битовия етно стил с по-модерния френски шик. Част от открояващите елементи са ръчно нарисуваната стена, интересните форми в подовите настилки и нестандартния детайл от масивно дърво на бара. . Cafe Dobrebski combines the spirit of traditional ethnic style with a more modern French chic. Some of the standout elements are the hand-painted wall, the interesting floor patterns, and the unique detail of the solid wood bar.

  • 10.01.2024
  • 344

ATG Design

Архитект
София