STUDIO L DESIGN

Студио за интериорен дизайн
София
1-во място 2022

Книжарница "Хеликон", Бургас. В зоната на комфорта. Helicon Bookstore, city of Burgas. Into the Comfort Zone.

Тъй както шрифтът има за цел да остане „невидим“ в полза на безпрепятственото разбиране на текста, така и рафтовете на витрината тук не изтъкват себе си, а са изцяло функционални, семпли. Елегантно поднасят новите горещи заглавия, изкушавайки минувачите да надникнат „зад кориците“ на тази импозантна сграда от 30-те години на XX век. Елена Георгиева отгръща нова страница, като премахва пласт гипсокартон, който разкрива автентичен тухлен зид с красиви арки. После завърта сюжета около грациозна стълба, свързваща приземния (150 m2) с горния етаж (105 m2), а заедно с нея извива и специално проектирана светлинна инсталация. И двете са изградени от елегантни черни шини, които кореспондират с вертикалите на безсерифните печатни букви, предпочитани в заглавията. Всеки „остров“, зеленина, акцентна витрина стоят в пространството така, сякаш винаги са били там. И, ако невидима ръка отнеме дори една малка частица, ще провокира усещане за осезаема липса. Дотолкова детайлът е синхронизиран с цялото и работи активно за неговите функция и естетика. Оголената тухла говори за деконструктивизъм, необработеният бетон на тавана – за брутализъм, а правите ъгли, безкрайните линии и леките тонове създават усещането за безметежност, така типично за минимализма. Но тук се работи не със стилове, а с принципи – това е честен и полезен интериор. Такива са и използваните материали – устойчиви: стъкло, дърво, метал, бетон. Егото на автора също отстъпва назад. „Добрият дизайн е възможно най-малко дизайн“, Д. Рамс. За миг поне тук човек бива отклонен от менстрийма и поканен да се уедини в зоните за почивка, поместени в рамката на прозорците, с уютна книга. Или без. .... Just like any typeface aims to remain “invisible” in favor of the unobstructed comprehension of the text, the window shelves here don’t stress on themselves but remain rather functional, modest, simple. Thus they effortlessly support the new & bestselling titles, seducing the passers-by to sneak behind the “hard-covers” of this imposing building of the 1930s. First, Ms Georgieva turns the page by demolishing a layer of plasterboard, hiding a beautiful brick wall with authentic arks. Then she turns the plot around a gracious staircase, uniting the ground (150 m2) & upper floors. The spiral of the steps is followed suit by a specially designed light installation. Both made of elegant black beams which look very much like the verticals in sanserif letters, preferred in printed headlines. Each constructive island, greenery, show case, etc. looks as if it has always been there. Even the slightest particle being removed would open a gap. That’s how synchronized all details are with the main purpose of creating aesthetic & functional design. The visible concrete & structural materials on the ceiling suggest brutalism, the bare bricks – deconstructivism, the serenity of these long light lines – minimalism; but the truth is we see not styles but principles here. For that is an honest & useful interior. So are the materials in it – sustainable: glass, wood, concrete, metal. “Good design is as little design as possible”, D. Rams. For a brief moment in time, here at Helicon Bookstore, the customer is invited to drop out of mainstream and lured into the sitting areas within the window frames with a cozy book. Or without.

  • 28.01.2023
  • 854

STUDIO L DESIGN

Студио за интериорен дизайн
София