Design Side

Интериорен дизайнер
Пловдив
Финалист 2023

Kodi Beauty Studio/ Kodi Салон за красота

Естетиката на красотата като небесна наслада. Проектът за реновация на салон за красота KODI беше чудесно предизвикателство за нас, искахме да се дистанцираме от стандартните цветове, както и да създадем ново решение за този вид пространство. Спряхме се на цветове, които всички да асоциират с въздушност и лекота. Искахме да създадем място с усещане за небесна наслада. Помещението е голямо и решихме да го използваме оптимално, проектирахме детски кът – kids corner, така един салон за красота придоби още една много важна функция. За да излизат от там привлекателни майките с доволните си деца Основен мотив, който избрахме за студиото са перата. Символ на ефирност, полет и свобода. Един комбинаторен трик, който решихме че ще стане основен декоративен акцент в пространството. Всяко перо в интериора е изработено от нас, направихме първо няколко модула от скулптурен пластелин, избрахме материал, който създава най-много обем и се уформя лесно в обли форми, после изобретихме форма от силикони, в които изливахме гипса. Дълъг процес, но благодарение на него получихме търсения резултат. В хармония с концепцията за лекота, избрахме лампионите да са стилизирани облаци, които деликатно да допълват небесна тема. Те също станаха основен композиционен елемент над рецепцията. Интериорен дизайн закодирал в себе си тайната на красотата в простора и нежността. Beauty studio KODI Beauty aesthetics as heavenly delight The renovation project for the KODI beauty studio was a wonderful challenge for us; we aimed to distance ourselves from standard colors and create a new solution for this type of space. We chose colors that everyone would associate with airiness and lightness. Our goal was to create a place with a sense of heavenly delight. The space is large, and we decided to use it optimally by designing a kids' corner. This addition gave the beauty salon another important function – to make the mothers more attractive and their children - happier. The primary motif we selected for the studio is feathers, symbolizing ethereality, flight, and freedom. It was a combinatory trick that we believed would become the main decorative accent in the space. Each feather in the interior was crafted by us. We first created several modules from sculpting clay, choosing a material that creates maximum volume and is easily shaped into graceful forms. We then invented a silicone mold into which we poured plaster. Despite being a lengthy process, it yielded the desired result. In harmony with the concept of lightness, we chose chandeliers stylized as delicate clouds to complement the celestial theme. These chandeliers also became a fundamental compositional element above the reception area. Interior design that encoded the secret of beauty in space and gentleness.

  • 27.01.2024
  • 578

Design Side

Интериорен дизайнер
Пловдив