DesSign

Интериорен дизайнер
София
Номиниран 2022

ММ пентхаус | Penthouse MM

"Пентхаус ММ отразява моята философия как едно празно пространство може да се превърне в интригуващ проект, следвайки моите творчески идеи, както и изискванията на клиента." Апартаментът е разположен на последния етаж на модерна нова сграда в полите на Витоша, в близост до планината и недалеч от центъра на града. Съчетанието между динамиката на София и спокойствието на заобикалящата го природа вдъхнови идеята в проекта да бъдат използвани както естествени, така и композитини модерни материали. От една страна са имплементирани дърво и камък, като препрадка към присъщите елементи на планината. От друга страна метал и стъкло, като пряк символ на модерното. С идеята да се придаде завършеност и конкретна енергийност на пространството, в проекта бяха въведени авторски мебели на дизайнера, както и мебели на водещи европейски фирми. Специално внимание бе обърнато на осветлението и цветовите решения. Пентхаус ММ представя една сбъдната идея. "Penthouse MM reflects my philosophy of how an empty space can be transformed into an intriguing project, following my creative ideas as well as the client's requirements." The apartment is located on the top floor of a modern new building at the foot of Vitosha Mountain, close to the mountain and not far from the city centre. The combination between the dynamics of Sofia and the tranquility of the surrounding nature inspired the idea to use both natural and composite modern materials in the project. On the one hand, wood and stone are implemented as a reference to the inherent elements of the mountain. On the other hand, metal and glass, as a direct symbol of the modern. With the idea of giving a finishing touch and a concrete energy to the space, the designer's original furniture was introduced into the project, as well as furniture from leading European companies. Special attention was paid to lighting and colour solutions. Penthouse MM represents an idea come true.

  • 18.02.2023
  • 768

DesSign

Интериорен дизайнер
София