Деси Даскалова

Интериорен дизайнер
София
Номиниран 2022

Project WD22

Проект ВеДе 22: 100 - годишно пиано и малко класика за разкош Апартамент в гр.София, с обширна всекидневна зона и три спални на площ 150 кв.м. - модерно градско жилище, което предлага комфорт за живеене и предполага интериорния решения, които единствено да подсилят това усещане на обитателите си. 100-годишното пиано и няколко класически мебели дават отправната точка за проекта за интериорен дизайн. Целенасочено се търси чист цвят, простотата на линията, лимитиран брой цветове, за да съществува простор и светлина, на която допълнително изпъкват няколко образци в интериорния дизайн. В дневния тракт е обособена всекидневна зона с диван, трапезария със старинна масивна маса и кухненска част. Старинната масивна маса кореспондира с античната витрина и веднага до нея като контрапункт е модерна кухня, изработен по поръчка в цвят антрацит с масивен остров от технически камък. "Украшението" на трапезарията е черният полюлей на Flos, съчетан с реплика на черните столове Пеперуда по дизайн на Арне Якобсен. Черният цвят задава тонът на черните акценти като осветлението във всекидневната, черна магнитна релса по цялото протежение на антрето и коридора и черните входни врати, които впечатляват със стил и масивност. И финалният щрих в родителската спалня – в тъмен сив цвят, с авторски гипсови орнаменти по стените, реплика на осветителното тяло на MOOI в меден цвят, бели ленени завеси и комфортно тапицирано легло. Във всички зони умишлено се търси тази еклектика на старинна мебел с модерен елемент и дизайнерски предмет, които да придадат блясък и елегантност без излишно натрупване. Сполучливо решение в интериорния дизайн, което не дразни, а напротив - обединява всички елементи в една хармония и създава баланс и усещане за спокойствие в дома. Project WD22: A 100 – years old piano and some classics for opulence An apartment in the city of Sofia, with an extensive living area and three bedrooms on an area of 150 sq.m. - a modern urban home that offers comfort for living and suggests interior solutions that only enhance this feeling for its residents. A 100-years-old piano and several classic pieces of furniture provide the starting point for the interior design project. A purposeful search for pure color, the simplicity of the line, a limited number of colors in order to create space and light, on which several examples in the interior design stand out.In the living area there is a separate day zone with a sofa, a dining room with an old massive table and a kitchen area. The old massive table corresponds with the antique display case and immediately next to it as a counterpoint is a modern kitchen, custom made in anthracite color with a massive island of technical stone. The "decoration" of the dining room is the black Flos chandelier combined with a replica of the black Butterfly chairs designed by Arne Jacobsen.The black color sets the tone for black accents such as the lighting in the living room, a black magnetic rail along the entire length of the hall and corridor and black front doors that impress with style and massiveness. And the final touch in the master bedroom – in dark gray color, with original plaster ornaments on the walls, a replica of MOOI light fixture in copper color, white linen curtains and a comfortable upholstered bed. In all areas, this eclecticism of antique furniture with a modern element and a designer object is deliberately sought to add shine and elegance without unnecessary accumulation. A successful solution in interior design, which does not irritate, but on the contrary – unites all elements in one harmony and creates balance and a sense of calm in this home.

  • 20.02.2023
  • 895

Деси Даскалова

Интериорен дизайнер
София