МОНБЛАН ДИЗАЙН

Студио за интериорен дизайн
Варна
Номиниран 2021

Провинциален комфорт / PROVINCIAL COMFORT

Във функционално отношение, на първи етаж в сградата са предвидени помещения, които се използват през по-голямата част от денонощието - дневно пространство, кухня с трапезария, зала за релакс. Освен това са предвидени и обслужващи помещения като дрешник, техническо помещение и съответните санитарни възли. С чудесна панорама към вътрешния двор е лятната кухня, която е проектирана с плъзгащи витрини, така че в топлите слънчеви дни същите да се прибират и пространството да остава отворено, създавайки напълно реалното усещане, че си сред природата. На вторият етаж в сградата предвидихме три спални и стая за гости. Отделянето на тези помещения на горното ниво е с оглед осигуряване на ефективна почивка, което е и основното им предназначение. На този етаж е обособено и перално помещение с чисто практично и обслужващо предназначение, както и санитарни възли. Основните материали, които използвахме в интериора бяха съобразени със съответното функционално предназначение на всяко от помещенията, като целта беше освен придаване на модерна визия, създаване на комфорт, уют, енергийна ефективност и последваща лесна поддръжка при експлоатацията на сградата от обитателите. Всеки от материалите е подбран с най-високо качество и в съответствие с последните технически постижения на иновативния дизайн. За фасадното оформление е използван основно камък с цел придаване здравина, устойчивост и естественост на облицовката, която отлично комуникира с богатата растителност в имота. Отделните фасадни елементи, изпълнени с HPL плоскости, от своя страна са с цел придаване на съвременен облик, а подбраната дървесна текстура придава естествена визия и вписване в околното пространство. ----EN---- In terms of functionality, on the first floor of the building we have provided rooms that are used most of the day - living space, kitchen with dining area, relaxation room. In addition, service rooms such as a closet, a technical room and the relevant bathrooms are provided. The summer kitchen has a wonderful view of the yard and it is designed with sliding windows, so that on warm sunny days the windows can retract and the space will remains open, creating a completely real feeling that you are in the middle of nature. On the second floor of the building we have provided three bedrooms and a guest room. The separation of these premises on the upper level was in order to ensure effective rest time, which is their main purpose. On this floor there is a separate laundry room, which has purely practical and service purpouse, as well as the corresponding bathrooms. The main materials we used in the interior were in accordance with the respective functional purpose of each of the rooms, and the goal was not only to give a modern look, create comfort, coziness, energy efficiency and subsequent easy maintenance of the building by occupants. Each of the materials was selected with the highest quality and in accordance with the latest technical achievements of the innovative design. For the facade design, mainly stone is used to give strength, durability and naturalness to the cladding and excellent communication with the rich vegetation in the property. The individual facade elements, made of HPL panels, are in order to give a modern look, and the selected wood texture - in order to complete the impression of fitting into the surrounding space.

  • 27.09.2021
  • 863

МОНБЛАН ДИЗАЙН

Студио за интериорен дизайн
Варна