IBO Projects

Интериорен дизайнер
Пловдив
2-ро място 2022

Ресторант "Валере" - хотел "Визуализа"/ Valere restaurant - Vizualiza Hotel Residence

Концепция Работата по толкова знаков проект е изключителна отговорност и същевременно истинско удоволствие.Безспорно предизвикателство е да работиш над интериора на емблематична сграда с 130 годишна история и сложно фунционално преустройство След задълбочено предпроектно проучване с моя колега в този проект - Илия Иванов-изградихме концепция си за интериорното решение на база от една страна на исторически факти за вдъхновяващо и новаторско производство и търговия и от друга ,заданието на инвеститорите за непреходен дизайн с високи изисквания за лукс, комфорт , запазване на артефакти и почит към изкуството. Пловдив е град с 8000 години история и еклектична архитектура и култура . Съобразявайки се с този факт отправна точка беше времето на създаване на сградата и нейната първоначална функция- фабрика за пури .Не случайно смелостта на това визионерско решение е съхранило духа на сградата толкова време. Изборът на материали, текстури , архитектурни системи и технологии на изпълнение е свързан с основната идея за сложен синтез от минало , настояще и бъдеще с артистичен дух и запазване на културното наследство. Във всеки един от елементите на интериора са използвани знакови за времето си решения , но със съвременна визия и материали: ламперии по стените, подовете с интарзии от различни италиански мрамори със специална обработка на текстурата и естествени паркети, ръчно ляти фризове и корнизи по таваните в съчетание с рисувани фрески , инспирирани от резачка за пури и по специален дизайнерски проект напечатан на платно, корпусните мебели са по индивидуален проект. С оглед на максимален комфорт са селектирани висок клас италиански мебели и осветление Надявам се да сме успели да създадем вдъхновяващ интериор с непреходна елегантност, който да бъде притегателен център за ценителите на историята, културата и изкуството. _________________________________________________ Concept Working on such a landmark project is an extraordinary responsibility and at the same time a real pleasure.It is undoubtedly a challenge to work on the interior of an iconic building with 130 years of history and a complex functional reconstruction.After a thorough feasibility study with my colleague in this project - Ilia Ivanov - we built our interior concept based on the historical facts of inspiring and innovative production and trade. On the other hand, the investors' brief was for a timeless design with high requirements for luxury,comfort,artefact preservation and art recognition. Plovdiv is a city with 8000 years of history of eclectic architecture and culture. Considering this, a starting point was the time of creation of the building and its original function - a cigar factory. The choice of materials, textures , architectural systems and technologies of execution is linked to the basic idea of a complex synthesis of past , present and future - but with artistic spirit and preservation of cultural heritage. In each of the elements of the interior the solutions used are emblematic of the time - but with a contemporary look and materials - paneling on the walls, floors with intarsia of different Italian marbles with special texture treatment and natural parquet floors. Hand-cast friezes and moldings on the ceilings combined with painted frescoes , inspired by cigar cutter and by a special design project printed on canvas all contribute to the overall feel of the project.The cabinet furniture is custom designed and for maximum comfort, high-end Italian furniture and lighting have been selected. I hope we have succeeded in creating an inspiring interior with timeless elegance that will be a draw for connoisseurs of history, culture and art.

  • 03.02.2023
  • 680

IBO Projects

Интериорен дизайнер
Пловдив