Studio ONE

Студио за интериорен дизайн
Варна
3-то място 2023

SD Residence/ Къща SD

Проектът ни въвлича в интересна история с усещане за вечност. Ексклузивните материали и форми галят сетивата и придават подчертан характер на интериора. Стремежът ни да съдадем по-различно пространство с изявен индивидуален почерк ни преведе по пътя към превръщането от архитектурен план във впечатлваща къща за ценители. Игра на форми и нестандартни съчетания на материали съпътстваха проектирането на имота, изхождайки от основната идея за интериор с необичайно излъчване. The project draws us into an interesting story with a sense of eternity. Exclusive materials and shapes caress the senses and give the interior a distinct character. Our quest to create a different space with a distinct individual touch has guided us on the path of transformation from an architectural plan to an impressive house for connoisseurs. A game of forms and non-standard combinations of materials accompanied the design of the property, starting from the basic idea of an interior with an unusual appearance.

  • 01.10.2023
  • 362

Studio ONE

Студио за интериорен дизайн
Варна