Helen Koss Interiors

Студио за интериорен дизайн
София
Финалист 2022

Шоурум за Информационни Технологии и Устройства Showroom for High End Technologies and Products

Проект за шоурум за технологични продукти в гр. София с обща площ 500м2. Пространството е проектирано да служи както като шоурум за най-съвременно IT оборудване и устройства, така и като офис за мениджмънт, маркетинг и администрация. Стилът олицетворява иновативност. Аудиторията, към която е насочен е не само клиенти от бизнес средите, но и към крайни потребители. Предадохме усещането за иновативност чрез похвати в осветлението и материали като супер гланц мдф и стъкло, но същевременно постигнахме топлина и уют посредством топъл дървесен декор и озеленяване. Основно предизвикателство бе въпросът за охрана и защита предвид множеството прозорци и лице към улицата. Решихме го чрез декоративно прорязани решетки в унисон с основните графични мотиви в интериора. Пространството има три основни зони – зала за експозиции на продукти „звезди“, офис зона за администрация и екзекутивна част за мениджмънта. Непосредствено след входа посетителите имат достатъчно простор, за да осмислят пространството и да бъдат насочени подобаващо. Дисплеите за устройства са мултифункционални с изводи за зареждане и протекция, същевременно и места за съхранение. We present a Showroom project for High End Technologies and Products in Sofia city with a total area of approx. 500m2 The space has to function as a show room for the latest products and as a place of business for the marketing and administration teams. The style represents Innovation. Target audience is representatives from the corporate clients and occasional privet client that would like to see the goods. The show room space should reflect the brand and to transmit innovation, high end, technology. The space feels innovative through the lightning elements and materials used like high gloss mdf and glass, yet warm with a bit earthy presence of light wood and greenery. The main challenge was the security and protection of the high end equipment due to vast amount of windows and openness to the main street. We resolved it with CNC cut grids corresponding with the main graphic motive in the design. The space has 3 main areas – exposition room for the “star „products, Office area and Executive area. The entrance is spacious enough so every visitor would be able to decompress the space and to be guided towards the right direction accordingly. All displays has multi functions as docking stations, security and storage within one.

  • 19.01.2023
  • 801

Helen Koss Interiors

Студио за интериорен дизайн
София