Ina Damyanova

Интериорен дизайнер
София
2-ро място 2022

Urban loft | Ърбан лофт

Основната концепция на апартамента е пълната изчистеност на дизайна и създаването на една чиста и естествена среда за неговите обитатели. Водеща е графичната линия, преминаваща във всички помещения, чийто най-силен акцент е бетонната триизмерна стена в хола , която има силно пластично присъствие и се превръща в светлинна инсталация, оживяваща по различен начин. Височината на апартамента, дава възможност за взимането на нестандартни решения . Зоната на хола е разделена по естествен начин от облицована с дъбов фурнир колона, в която е вграден телевизора и именно той функционално разделя двете зони на помещението- трапезарна част с кухня и холно пространство. Осветлението е, минималистично, пречупващо интериора през спектъра на меката светлина. Тук отново пространството е разделено на две части - спалня и дрешник от другата страна. Във второто помещение е използвана височината и има обособено емпоре, превърнато в зона за релакс . Това е един изчистен и модерен апартамент, с финно изведени детайли, в който не липсва лукса и удобството. -------------------------------------------------------------------------- The main concept of the apartment is the complete purity of the design and the creation of a clean and natural environment for its inhabitants. Leading is the graphic line passing through all the rooms, the strongest accent of which is the concrete three-dimensional wall in the living room, which has a strong plastic impression and becomes a light installation that comes to life in a different way. The height of the apartment makes it possible to make non-standard decisions. The living room area is divided in a natural way by a column lined with oak veneer, in which a TV is built-in, and it is this that functionally separates the two areas of the room - a dining area with a kitchen and a living room. The lighting is minimalist, refracting the interior through the spectrum of soft light. Here again, the space is divided into two parts - a bedroom and a closet on the other side. In the second room, the height is used and there is a separate emporium, converted into a relaxation area. This is a clean and modern apartment, with fine details, which does not lack luxury and comfort.

  • 10.06.2022
  • 1769

Ina Damyanova

Интериорен дизайнер
София