RSG Architects

Архитект
София
Номиниран 2022

Modera Residence

Апартамент, разположен в южен квартал в град София, с гледка към Витоша планина. Проектиран за младо семейство, с желанието да се потърси функционално и съвременно решение, постигнато с промени по разпределението. За да изглежда още по просторен и за да се осигури достъп на естествена дневна светлина в антрето, пространствата са обобщени, което създава усещането за дълбочина и светлина в целият дом. Наличието на достатъчно дневна светлина, дава възможност да съчетаем изискана монохромна гама и уюта на дъбови нюанси. Акцентиращи детайли в злато, допълват усещането за стил и предават характер на изчистената концепция. Модерен прочит на вратички със прозрачно стъкло се явява и използването на перфорирана ламарина и скрито осветление в шкафа. Акцент в интериора на дневната зона е и естествения мъх, който добавя усещане за свежест в дома и връзка с природата. Прехода към спалните и санитарните помещения е елегантно решен с облицовки и скрити тапетни врати. Самите те като дизайн, допълват концепцията за единност и допринасят за създаването на атмосферата, която клиентите желаят. Apartment located in the southern district of Sofia, overlooking Vitosha Mountain. Designed for a young family, with the desire to seek a functional and modern solution. achieved by changes in the distribution. To make it look even more spacious and to provide access to natural daylight in the hallway, the spaces are generalized, which creates a feeling of depth and light throughout the house. The presence of sufficient daylight makes it possible to combine a exquisite monochrome range and the comfort of oak shades. Accent details in gold complement the sense of style and convey character to the clean concept. A modern reading of doors with transparent glass is also the use of perforated sheet metal and hidden lighting in the cabinet. An accent in the interior of the living area is the natural moss, which adds a feeling of freshness to the home and a connection with nature. The transition to the bedrooms and bathrooms is elegantly solved with cladding and hidden wallpaper doors.. They themselves, as a design, complement the concept of unity and contribute to creating the atmosphere that customers want.

  • 07.07.2022
  • 837

RSG Architects

Архитект
София