MBL

Архитект
София
Финалист 2022

Work Better

Work Better е първото по рода си споделено пространство в България, което представлява ново поколение гъвкаво работно място, което повишава продуктивността и креативността на своите обитатели. Сграда 2 в Business Garden Office X е специално проектирана за нуждите на Work Better. Повлияна от Индустриалната Революция, сградата се отличава с емблематична тухлена фасада, открити бетонови колони и метални обшивки. Мисията на архитектите беше да пренесат индустриалния дух в интериора, както и да допълнят цялостното архитектурно изживяване на наемателите. Входът на сградата представлява впечатляващо фоайе, което действа като продължение на Work Better. Открити полирани бетонови стени, окачени метални тавани и метални стенни плочки обогатяват индустриалната атмосфера. Рецепцията е акцент на фоайето със своята конструкция и обшивка от неръждаема стомана и просечена ламарина, както и декоративни елементи от рециклирани зъбни колела. Work Better съставлява четири етажа с обща площ от 3900 квадратни метра работно пространство. Първите два етажа са open plan офис с hot desks, докато третият и четвъртият етаж са пригодени за частни офиси, вариращи от капацитет за един човек до офиси за 50+ души. На всеки етаж има пространства за неформални срещи и колаборации, тихи зони за индивидуална работа, телефонни кабини и просторни кухни. Work Better предоставя на обитателите си разнообразие от зони за отдих, зала за спане, меки места за сядане и зала за игри, насърчавайки мисията на компанията да осигури здравословен баланс между работа и свободно време. Зоните за релакс в общите части, наподобяват оформление на ‚племенен огън‘, за да насърчат комуникацията между различни екипи и компании. Акцент в интериорния дизайн е амфитеатралното стълбище, което може да приюти социални събития, работни срещи или семинари за до 120 души, изграждайки силна co-working общност. Друга ключова характеристика е металният „X“, носещ духа на Индустриалната Революция и заяемащ централна част от интериора на приземния етаж. За да свържат индустриалния дух с дизайна на заседателните зали, архитектите създадоха тема за всяка зала, свързана с планета от Слънчевата система. Всяка зала за срещи има тематичн графит на емблематичен елемент от всяка планета, специално създадена от местни художници. За да завършат цялостния облик на коуъркинга, архитектите включиха брандиращи елементи и лозунги на марката в цялото пространство. Work Better is first of its kind co-working space in Bulgaria, providing a new generation of flex workspace that boosts productivity and creativity of its occupiers. Building 2 in Business Garden Office X was specifically designed for the needs of Work Better. Influenced by the Industrial Revolution, the building features a brick façade, exposed concrete columns, and metal trims. Architects’ mission was to carry over the industrial spirit into the interior as well to complement tenants’ overall architectural experience. As you enter the building, you are met by an impressive lobby which acts as an extension to Work Better. Exposed polished concrete walls, suspended metal ceilings and metal wall tiles enrich the industrial vibe. The reception acts as a central piece of the lobby with its stainless steel carcass, shell, and recycled gear wheels. Work Better comprises four floors with a total area of 3,900-square-meter workspace. The first two feature open plan office with hot-desking while the third and fourth floor contain a number of private suites, ranging from individual offices to team suites for 50+ people. On each floor there are a number of collaboration and informal meeting spaces, quiet areas for individual work, phone booths and large kitchens. There are dedicated areas for recreation like a sleeping room, soft seating spaces and a gaming room, promoting company’s mission to provide a healthy balance between work and leisure. Soft seating set up in the common areas resembles park style benches and a fire pit arrangement to encourage interaction between different teams and companies. A highlight of the interior design is the amphitheatre staircase that can accommodate social events, meet-ups, workshops and seminars for up to 120 people offering flexible, networking-orientated environment and building strong co-working community. Another key feature is the metal ‘X’ carrying the spirit of the Industrial Revolution and being a central piece of the interior on the ground floor. To connect the industrial flair with the meeting rooms design, the architects themed every space named after a planet from the Solar System. Each room is denoted by a large wall painting of an iconic element from each planet, designed by local artists. To tie the design back to the co-working itself, the architects incorporated branding elements and brand slogans throughout the space as seen in the crisp design aesthetic, bright lighting, and verdant accents.

  • 04.01.2023
  • 810

MBL

Архитект
София