CASAMIA

Студио за интериорен дизайн
Пловдив
3-то място 2022

ZaZu Lounge & Restaurant

Проектът е мултифункционален комплекс за забавления на плажа. Така в себе си съдържа няколко функции, които имат за цел да предложат на клиента разнообразни дейности - от закуска и кафе на плажа до следобеден коктейл и изискана вечеря. Проектът е креативен поглед на архитекта за създаването на пространство, чийто почитатели да започнат да градят спомени, вдъхновени от френската ривиера, но с усещането за характерен средиземноморски лукс край морето. Зоната обхваща територия от няколко хиляди квадратни метра, разделена в две функционални и допълващи се зони - зона за хранене и зона за плаж. Веднага след входа на ресторанта е обособена зона с мека мебел, функционално предназначена като коктейл бар през деня и място за срещи преди обяд или вечеря. От другата страна е разположена зоната за хранене, която е способна да създаде уют, независимо големината на вашата компания. В плажната зона основно са разположени удобни легла с шалтета и маси от тиково дърво. В близост до входа са разположени зони за индивидуално наемане - кабани, в които върху дървена платформа гостите имат удобно плажно легло и мека мебел. Зоните са озвучени, за да създадат перфектна атмосфера, както за коктейли на плажа, така и за консумация на подходяща за плажа храна. Всяка една от зоните е проектирана да отговаря на различни критерии според функциите си, но и да създава общото усещане за атмосферата на луксозна къща на плажа. Същевременно екипът на архитекта се е съобразил с необходимостта от гъвкавост в организацията на пространството - от място за срещи, коктейли край плажа и изискан ресторант с висок клас храна и обслужване до място за следобедно парти, което продължава до късно вечерта. Мястото е проектирано така, че гостите да се чувстват комфортно от рано сутринта до късно вечерта. Използвани са естествените материали - камък, дърво, в съчетание със средиземноморска растителност. Необходимостта от компенсиране на масовото навлизане на градската среда към морския бряг задължава всяка нова инфраструктура на брега да бъде естествено интегрирана с природните дадености - пясък, дърво, дюни - а ние само добавяме чаша Дон Периньон в подходяща среда. Използването на устойчиви материали създава усещането за близост до природата. В проекта включен и малък бутик, който напомня за тесните улици на Миконос. Заданието на проекта е да отразява визията на архитекта за съвременния l’art de vivre, да дава усещането за луксозна вила край брега, в която сте обслужени така, както се полага на гости с високи очаквания, отговарящи на световна класа Excelence в туризма. *** The project is a multifunctional beach entertainment venue. It contains several functions that aim to offer the customer diverse activities from breakfast and coffee on the beach to afternoon cocktail and fine dining. The project is the architect's creative vision for a space for fans to start building memories inspired by the French Riviera, but with a unique feel of the signature Mediterranean luxury by the sea. The area covers several thousand square meters, divided into two functional and complementary parts - a dining area and a beach area. After entering the venue, there is a designated area with soft furniture, functionally conceived as a cocktail bar during the day or as a meeting place before lunch or dinner. The other part is the dining area, which is capable of creating coziness, regardless of the size of the visiting company. In the beach area, there are mainly comfortable beds with chaise longues and tables made of teak wood. Near the entrance are individual rental areas - cabanas where on a wooden platform guests have a comfortable beach bed and upholstered furniture, the areas are sound-proofed to create the perfect atmosphere for both beach cocktails and beach-suitable food. Each of the zones is designed to meet different criteria according to its functions, but also to create the general feeling of the atmosphere of a luxury beach house. At the same time, the architect's team has taken into account the need for flexibility in the organization of the space - from a meeting place and cocktails by the beach on one hand, to a sophisticated restaurant with high-class food and service and a place for an afternoon party that lasts until late in the evening on the other. The place is laid out so that guests can feel comfortable from early morning to late evening. Natural materials are used - stone, wood, combined with Mediterranean vegetation. The need to compensate for the mass encroachment of the urban environment on the seashore obliges any new infrastructure on the coast to be naturally integrated with the natural features - sand, wood, dunes, where we only have to add a glass of Don Pérignon in a suitable environment. The use of sustainable materials creates the feeling of being close to the nature. The project also includes a small boutique, reminiscent of the narrow streets of Mykonos. The brief of the project is to cut the architect's vision of contemporary l'art de vivre, to give the feeling of a luxury villa by the sea where guests with high expectations are served in a way to meet the world class excellence in tourism.

  • 04.02.2023
  • 900

CASAMIA

Студио за интериорен дизайн
Пловдив