logo_google300x300.jpg

EN-TRE Studio

Архитект
София
  • Регистриран: 07.03.2022
  • Посещения: 895
  • Проекти: 6
Кратко описание

Студио Ен-Тре представлява синергичен екип от трима млади архитекти – Александра Димова, Мила Златанова и Теодора Рофетова. Ен-Тре е студио за архитектура, интериорен дизайн и управление на проектите. Фокусът е върху проектиране на цялостна жилищна или работна среда, където функция и дизайн са неразривно свързани и в услуга на обитателите. За постигането на качествен резултат във всеки един аспект на работата си студиото залага на прецизност и контрол на процесите в различните етапи на проекта, също така на добра комуникация и екипна работа с клиенти и колеги. Философията на проектантите е, че връзката и доверието с клиента е водеща за постигане на максимално добър резултат. Архитектурата и интериорният дизайн в частност влияят и до голяма степен определят качеството на живот, затова към всеки нов проект се подхожда с рационалност, артистичност, но най-вече отговорност и търпение към процеса.