Ателие М+

Архитект
София

Дерматологична клиника / Dermatology clinic

Интериорният проект за Дерматологична клиника е създаден за лекар естет, който търсеше идентичност и елегантност. Специфичният сиво-лилав нюанс и белите линии преминаващи от едно пространство в друго са обосновани точно от това търсене. Клиниката включва три лекарски кабинета, приемна с няколко зони и посетителска тоалетна. Пространството е оптимизирано функционално съобразно изискванията на клиента и предвид предизвикателствата на помещението. Огледалните стени са използвани за да внесат светлина дори в дълбочината на пространството, но същевременно и за да изяснят концепцията на зонирането. Обособени са сиво-лилава зона (чакалня и прилежащ към нея лекарски кабинет), последвани от бяла зона (рецепция и прилежащ бял лекарски кабинет) и след това отново сиво-лилава зона (с лекарски кабинет). Тънките бели линии, пресичащи се по определен начин, са другият семпъл и "чист" по своя дизайн елемент изграждащ идентичният вид на клиниката. Допълнително за лукса, естетиката и „изчистеният“ вид допринася вграждането в огледалата на телевизори и табелки на кабинетите към чакалните. Корпусните мебели както и меката мебел също са направени по индивидуален проект. Съвсем естествено рецепцията има доминираща роля в пространството за посетители. Решена е изцяло в бяло с някой сложни и по-рядко срещани елементи като огледални метални обеми и комбинацията от фрезовани и огледални букви за логото в ламперията. Акцент в тази зона е лампата Емпирико на Артемиде, която посреща посетителите като полегнал женски торс с идеални гладки форми. The interior project of the Dermatology Clinic was created for a doctor-esthete, who was looking for identity and elegance. The specific gray shade of purple and the white lines crossing from one area to another are justified by this search. The clinic includes three doctor's offices, a reception divided into a few areas and a visitor's toilet. The space is functionally optimized according to the customer's requirements and taking into account the challenges of the room. Mirrored walls are used to bring light even into the depths of the space, but also to clarify the concept of zoning. The clinic consists of a gray-purple area (waiting room and adjoining doctor's office), followed by a white area (reception and adjacent white doctor's office) and then again a gray-purple area (with doctor's office). The thin white lines, intersecting in a certain way, are the other simple and minimal design element verifying the identical look of the clinic. The integration of the TVs and the signs into the mirrors contributes to the luxury, aesthetics and "clean" look of the waiting rooms. The built-in furniture as well as the upholstered furniture are also custom made for the project. Naturally, the reception desk has a dominant role in the space for visitors. It is designed entirely in white and includes some less common elements such as chrome metal volumes and the combination of milled and chrome letters for the logo in the paneling. The highlight of this area is the Empirico lamp by Artemide, which greets the visitors as a reclining female torso with perfectly smooth shapes.

  • 23.09.2021
  • 447

Ателие М+

Архитект
София