Ателие М+

Архитект
София
2-ро място 2021

Реновация на къща и интериорен дизайн / House renovation and interior design

Съобразно инвестиционните намерения на клиентите, реновацията на къщата в екстериорно отношение включва подобряване на енергоефективността без да се променя оригиналната визия на къщата, изключение правят новите покривни прозорци и оптимизиране на размера на прозорците на дневната за максимално добро възприемане на забележителният зелен двор на къщата прерастващ в гора. По отношение на интериорното решение се реализира значително функционално оптимизиране на двете основни нива, с които къщата разполага: дистрибутирани в ясна схема- приземният етаж помещава просторна дневна с кухня, кабинет, гостна и баня, а вторият етаж- родителска спалня, просторна детска стая със зони за игра, сън, учене и съответните бани. В подземно ниво обичайно са разположени технически и обслужващи помещения, а тук и музикално студио. Идентичността на вътрешната архитектура на къщата се състои в обособяването на централен мебел на приземният етаж, който е натоварен с много функции и спомага за освобождаването на големи спокойни пространства от всички страни и образуването на многократно по-голяма дневна от съществуващата. Така оформеното "сърце на къщата" кореспондира със всяка своя страна функционално на различна зона. Ниското сядане е разположено просторно в две части. Библиотеката кореспондира с пиано зоната и уединен кът за четене. Дълбоките кухненски шкафове осигуряват вътрешни зони за съхранение на ежедневно необходимите пособия като кафе машина/ кана за вода и други, които в същото време са и лесно достъпни чрез прибиращи се врати в мебелта. Този тип функционални решения помагат на обитателите да водят комфортен начин на живот и да се радват на интериор с чисти форми и прибрани вещи. According to the investment intentions of the clients, the exterior renovation of the house includes improving the energy efficiency without changing the original look of the house, except for the new skylights and the optimization of the size of the living room windows for maximum perception of the remarkable green yard merging into a forest. Regarding the interior design: a significant functional optimization of the two main levels of the house is realized: distributed in a clear scheme - the ground floor houses a spacious living room with a kitchen, a study, a guest room and a bathroom. The second floor contains a master bedroom, a spacious children's room with areas for play, sleep, study and bathrooms. In the underground level there are technical and service rooms, and in this case a music studio as well. The identity of the interior architecture of the house is in the formation of a central furniture volume on the ground floor, which is loaded with many functions and helps to free up large spacious areas on all sides and the formation of a living room much larger than the existing one. Each side of the thus formed "heart of the house" corresponds functionally to a different area. The lounge area is spacious and separated into two parts. The library corresponds to the piano area and a secluded reading area. Deep kitchen cabinets provide internal storage areas for daily necessities such as a coffee machine / kettle and others, which are at the same time easily accessible through retractable furniture doors. This type of functional solutions help the inhabitants to lead a comfortable lifestyle and enjoy an interior with minimalistic design and a neat storage for their belongings.

  • 09.01.2022
  • 757

Ателие М+

Архитект
София