MM art

Интериорен дизайнер
София
Финалист 2022

МЕЧТАН ДОМ/DREAM HOME

Това е един отдавна мечтан дом. Прекрасно е да сбъдваме и споделяме мечтите. Двуетажната къща е открита от сегашните собственици в южният склон на Витоша и преди две години започнахме проектите по нея. Архитектурата и разпределението са почти изцяло запазени. Но, разбира се и тук взехме няколко нестандартни решения. Двойният гараж на партера се превърна в шикозен ПУРАБАР, удобен както за семейни киновечери, така и за шумно ПАРТИ с приятели. Стените от входа, в предверието и дневната са изцяло облечени в луксозна ламперия, зад която остават скрити портманто, гардероби, бар, библиотека. Меко скрито осветление дебне отвсякъде и създава приказна атмосфера, в която светещи акценти подчертават естествената красота на оникса. Използвахме тъмен релефен фурнир в контраст с топли медни детайли, светли гланцирани повърхности от МДФ и полирани широкоформатни мраморни плочи. Специфичният неутрален цвят на цялото обзавеждане се прелива в мазилката на стените и мокета на целия втори етаж. Спалните първоначално бяха четири, но взехме решение голямата тераса към едната да стане удобна спалня на една малка принцеса и тук дойде интересното решение за преграждане, което даде самостоятелност и на двете. Шкаф в средата на голямата спалня, от двете страни на който се плъзгат високи до тавана врати. Добре изчислено и изпълнено прецизно, това решение донесе обособено лично пространсво за родителите, допълнителни обеми за съхранение и възможност за отваряне на цялото пространство,което създава удобна връзка с най-малкото дете. Добре дошли в този изключително топъл и гостоприемен ДОМ на едно прекрасно семейство. This is a long-dreamed-of home. It's wonderful to make each other's dreams come true and share them. The two-story house was discovered by the current owners on the southern slope of Vitosha, and two years ago we started the projects on it. The architecture and layout are almost completely preserved. But, of course, we made a few non-standard decisions here as well. The double garage on the ground floor has become a chic PURABAR, convenient for both family movie nights and a noisy PARTY with friends. The walls from the entrance, in the vestibule and the living room are completely covered in luxurious paneling, behind which the portmanteau, wardrobes, bar, and library remain hidden. There are soft hidden lightings almost everywhere and they create a fairy-tale atmosphere where glowing accents highlight the natural beauty of the onyx. We used dark embossed veneer contrasted with warm copper detailing, light gloss MDF surfaces and polished large format marble slabs. The specific neutral color of all the furniture flows into the plaster of the walls and the carpeting of the entire second floor. The bedrooms were originally four, but we decided that the large terrace to one of them would become a comfortable bedroom for a little princess, and here came the interesting partition solution that gave independence to both. A wardrobe in the middle of the master bedroom, with ceiling-high sliding doors on either side. Well calculated and precisely executed, this solution brought a separate personal space for parents, additional storage volumes and the possibility of opening the entire space, which creates a comfortable connection with the youngest child. Welcome to this extremely warm and welcoming HOME of a wonderful family.

  • 13.01.2023
  • 1119

MM art

Интериорен дизайнер
София