MM art

Интериорен дизайнер
София
Номиниран 2021

48 м² СТИГАТ 48 m2 are enough

Малък апартамент пълен с въздух и простор, но...не за сметка на удобствата. Това може да се случи благодарение на няколко нестандартни решения. Тук благодаря на прекрасните ми клиенти за доверието, които ми позволиха да ги реализирам в тяхна полза. Терасите са две и голямата оставихме открита - чудесно място за релакс на чист въздух в парка над Сандански. Предложих по-малката тераса да затворим с дограма и да използваме за сервизно помещение - бойлер, пералня, склад. Това ни позволи да се откажем от едната балконска врата, откъм дневната, и така си осигурихме достатъчно място, за да подредим всичко нужно в кухнята. Още една врата отпадна - тази между антрето и дневната. Отвореното пространство се осмисли с практично портманто, в една линия с ТВ шкаф, под който инсталирахме и камина. Останалите само две врати, към спалня и баня, вписахме в дъбова ламперия, комбинирана с високи бронзови огледала, които добавиха сериозен обем настрани. Изчистената линия на цялото обзовеждане се подчерта и от нестандартното осветление. Незаемащи никакъв обем дългите LED-ленти също допринесоха със светлина за увеличаване на ценното пространство на този прекрасен нов ДОМ. A small apartment full of air and space, but ... not at the expense of amenities. This can happen thanks to several non-standard solutions. Here I thank my wonderful clients for their trust, which allowed me to realize them in their favor. There are two terraces and we left the big one open - a great place to relax in the fresh air in the park above Sandanski. I suggested that we close the smaller terrace with joinery and use it for a service room - heater, washing machine, storage. This allowed us to give up one of the balcony doors in the living room, and so we secured enough space to arrange everything in the kitchen. Another door fell off, the one between the entrance hall and the living room. The open space was designed with a practical coat rack, in line with the TV cabinet, under which we installed a fireplace. The other two doors, to the bedroom and bathroom, were inscribed in oak paneling, combined with tall bronze mirrors, which added a lot of volume to the side. The clean line of all the furniture was emphasized by the non-standard lighting. The volume-free long LED strips also contributed light to increase the valuable space of this wonderful new HOME.

  • 24.07.2021
  • 1135

MM art

Интериорен дизайнер
София