DIBLA DESIGN AWARDS

Студио за интериорен дизайн
София
3-то място 2023

Grifid Bolero Restaurants | Грифид Болеро ресторанти

Реновацията на основния бюфетен ресторант и а ла картна тераса е най-голямата визуална промяна, която през зимата на 2023г. придаде "блясък в очите", свежест и модерен младежки дух ! Класическата атмосфера, която създаваха мебелите от масив, органзата и тафтата, бяха заменени с олекотени, изчистени форми, нежни цветове и актуална визия : Част от съществуващото обзавеждане бе запазено и адаптирано в стилна колаборация с една по-осъвременена визия на цялостната концепция, в коята бяха запазени основни детайли и елементи от общия интериор, за да не бъде нарушено усещането и атмосферата специфични за архитектурата на хотел Грифид. Съчетанията от земни, неутрални цветове в ахроматична гама, естествени тъкани и дамаски, испански мрамор и естествен фурнир хармонизират с идеята за минималистична и непреходна елегантност и усещане за пространство и светлина. Цел на реконструкцията бе стилистичното и функционално преобразаяване на зоните за хранене, цялостна модернизация на средата, оптимизиране капацитета на тези аутлети, така и възможностите за уникални кулинарни преживявания в уютна и комфортна обстановка за гостите. _________________________________________________________ The renovation of the main buffet restaurant and a la carte terrace is the biggest visual change that in the winter of 2023. gave "shine in the eyes", freshness and a modern youthful spirit! The classic atmosphere created by solid wood furniture, organza and taffeta was replaced by lightened, clean shapes, soft colors and an up-to-date look: Part of the existing furniture was preserved and adapted in a stylish collaboration with a more modernized vision of the overall concept, in which essential details and elements of the general interior were preserved so as not to disturb the feel and atmosphere specific to the architecture of the Grifid Hotel. The combinations of earthy, neutral colors in an achromatic range, natural fabrics and damasks, Spanish marble and natural veneer harmonize with the idea of minimalist and timeless elegance and a sense of space and light. The goal of the reconstruction was the stylistic and functional transformation of the dining areas, complete modernization of the environment, optimizing the capacity of these outlets, as well as the opportunities for unique culinary experiences in a cozy and comfortable environment for the guests.

  • 30.01.2024
  • 121

DIBLA DESIGN AWARDS

Студио за интериорен дизайн
София