Интериорно студио "ГЕРГ"

Интериорен дизайнер
Пловдив
3-то място 2021

Магазин, щоурум Бултекс99, Showroom, a shop Bultex99

Представям Ви шоурум, магазин за работно облекло, предпазни средства и други. Естеството на представените артикули, предпоставя дизайн, тясно свързан с работната среда на клиентите. Заложих на индустриален дизайн. Тавана, част от стените и колоните са оставени на видим бетон. Подът е решен с гранитогрес с визия на бетон и дърво, с което допълваме концепцията. В обзавеждането са използвани материали, срещани в строителството или с подобна визия. ПДЧ с щампа на дървесина, кофражни греди, шперплат, ОСВ, масив комбинирани с черен метал, видими болтове и сглобки. Пейки и щендери от варели за масло. В мебелировката и декорациите са интегрирани елементи от ежедневието на посетителите, като нивелири, шлайф дискове, кофи, работни колички, каски, ПВЦ тръби и други. Всичко това, допълнено с арт композиции в същата линия , целят да постигнат нужното излъчване и усещане. Акцентираме със специално разработени от мен осветителни тела с горепосочените елементи. Като заключение целта ми беше да създам приветливо и модерно място, в което хората да се чувстват комфортно, но и да го запомнят заради неговата индивидуалност и оригиналност. I present to you a showroom, a shop for work clothes, safety equipment and others. The nature of the presented items presupposes a design closely related to the work environment of the customers. I have chosen industrial design. The ceiling, part of the walls and the columns are left on visible concrete. The floor is covered with tiles with a vision of concrete and wood, which complements the concept.For the furniture are used materials found in construction or with a similar vision. Melamine Chipboard with wood print, formwork beams, plywood, OCB, solid wood combined with ferrous metal, visible bolts and joints. Benches and stands of oil barrels. In the furniture and decorations are integrated elements of the daily life of visitors, such as levels, sanding discs, buckets, work carts, helmets, PVC pipes and others. All this, complemented by art compositions in the same line, aims to achieve the necessary radiance and feeling. The above elements are emphasized with specially developed by me lighting fixtures . In conclusion, my goal was to create a friendly and modern place where people feel comfortable, but also to remember it because of its individuality and originality.

  • 08.01.2022
  • 588

Интериорно студио "ГЕРГ"

Интериорен дизайнер
Пловдив