VOOOD

Студио за интериорен дизайн
София
Победител 2016

"PRODUCTOR"

„Продуктор“ е отворена система, състояща се от продукти, които са в постоянна връзка помежду си. Продукти, които комуникират един с друг за да изградят пространствена структура и дефинират интериорна молекула. Продуктите, техните взаимовръзки и комбинации са атомите които изграждат тази интериорна молекула. Системата е насочена към хора, за които конструирането и дизайна са ежедневие - архитекти, дизайнери, инженери. Тя е саморазвиваща се - добавянето на продукти към нея, дава възможност за пълна персонализация и създава условия за необятни вариации и възможности, чиито лимит е само нашия собствен. Продуктор открива нови хоризонти за развитие на идеи и концепции чрез гъвкавост, надграждане и модуларност. Продуктите които могат да бъдат включени в нея са неограничени, защото философията и е базирана на комбинаториката - по този начин възможностите за разработка и откриване на нови варианти са безкрайни. Атмосферата може да бъде променена лесно - посредством контролиране на обеми, светлина и звук.

  • 16.01.2017
  • 1638

VOOOD

Студио за интериорен дизайн
София