Home Basic - Eyal Tahor

Интериорен дизайнер
София
Победител 2018

Sea Sense Hotel

Бутиковият хотел, е добре обмислено хотелско приключение с топла средиземноморска атмосфера, подчинена на идеята за максимален комфорт, дискретен лукс и красиви гледки. На фона на всичко останало Sea Sense ви изолира от преустроения пейзаж на Созопол и ви поставя в съвсем различен спокоен ритъм. Гениалното оформление на три основни нива и безкраен басейн, насочват гледката от всички стаи и общи части изцяло към морето. Средиземноморското излъчване на хотела се подсилва от чистата белота, заоблените стени и липсата на прави ъгли отвън. Отвореният етажен план обединява визуално вътрешното фоайе, външния басейн и морето. През нощта хотелът също не отстъпва по красота. Залезът и добре измисленият дизайн на осветлението, допринасят за създаването на уникални отражения, които остават в паметта. The boutique hotel is a well-thought-out adventure with a warm Mediterranean atmosphere, subordinated to the idea of maximum comfort, discreet luxury and beautiful views. Against the background of everything else, The hotel isolates you from the redeveloped landscape of Sozopol and puts you in a completely different rhythm. A peaceful one. The ingenious layout of three main levels and an infinite pool, direct the view from all the rooms and common areas entirely to the sea. The Mediterranean radiance of the hotel is enhanced by the pure whiteness, rounded walls and the lack of right angles on the exterior. The open space floor plan merges visually the inside lobby, the outside pool and the sea (Black sea). Night time does not yield to beauty as well. The sunset and the great thought through light design, contributes to the creation of unique reflections that stay in ones memory and always brings them back to Sea Sense Boutique Hotel.

  • 11.01.2022
  • 657

Home Basic - Eyal Tahor

Интериорен дизайнер
София