Home Basic - Eyal Tahor

Интериорен дизайнер
София
1-во място 2021

Wave Resort Ала Карт Ресторанти

Представяме проект, който е създаден с идеята за среща на три от най-любимите традиционни кухни в българия. Балкански ресторант: Идеята за дизайна на Балканският ресторант се роди от първоначалното набиране на типични мотиви от Балканите. Сито за брашно, вълнени килими и казан за ракия с медни тръби за дестилация на ракията, която се произвежда в района. Мащаба на всичките е преувеличен за да може да постигнем този ефект, че те да станат акцент в пространството. Тъмният чам, който е специфичен за балканите е един от основните използвани материали в дизайна. Италиански ресторант: За този ресторант искахме да създадем място, на което усещането да е съвкупност между класически винтидж, но в същото време с по-модерни елементи. Тук като главните избрани материали са чам с фин финиш, плочки с растер с маслинен цвят на стените, и със сини оттенъци на пода. В тях присъстват и геометрични елементи, които се повтарят и на дървеният окачен таван с метални елементи. Последователността с метал продължава и над бара който е приспособен за излагане на красива италианска посуда. Тя присъства също така и на две от стените на ресторанта. Японски ресторант: Естествените избрани материал тук са в сърцето на този ресторант. Черно боядисан суров чам и естественият гранит придават много спокойна атмосфера. Тъмните цветове, екзотичните мотиви, грубите материали и скъпоценният порцелан, който се пренася по карго от азият са главните мотиви от които е формирана концепцията. Идеята на дизайнера е да пресъздаде превоза на азиатски продукти към Европа в карго контейнерите, наредени плътно в специални стилажи и да пренесе това чувство в пространството. Висящият плътно окачен фурнир на тавана имитират типичният азиатски начин за сушене на дрехи по терасите. We present a project created with the idea of meeting three of the most popular traditional cuisines from the world in Bulgaria. Balkan Restaurant: The idea of the design was born from the collection of typical objects/ motifs from the Balkans. Flour sieve, woolen carpets and a pot for making Rakia with copper tubes for its distillation - typical for the region. The scale of those motifs has been exaggerated so that we can make them be the protagonists of the space. Dark pine, which is specific to the Balkans, is one of the main materials used in the design. Italian Restaurant: For this restaurant the designer wanted to create a place with a classical vintage atmosphere, but at the same time with more modern elements. Here, the main chosen materials are pine with a fine finish, olive-coloured tiles on the walls, and blue shaded ones on the floor.There are also geometric motifs in them, which are repeated on the wooden suspended ceiling with metal elements. The sequence with metal continues over the bar, which is adapted for displaying beautiful Italian dishes. It is also present on two of the walls of the restaurant. Japanese Restaurant: The natural selected materials here are at the heart of this restaurant. Black painted raw pine and natural granite give a very relaxed atmosphere. Dark colors, exotic motifs, rough materials and precious porcelain, which is transported by cargo from Asia, are the main motives from which the concept was formed. The designer's idea is to recreate the transport of Asian products to Europe in cargo containers, tightly arranged in special shelves. His aim was to convey this feeling in the space. The hanging tightly hung veneer on the ceiling mimics the typical Asian way of drying clothes on their terraces.

  • 11.01.2022
  • 1372

Home Basic - Eyal Tahor

Интериорен дизайнер
София