2019-06-0001 | ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА

 • 01.06.2019
 • Конкурси

STUDIO ONE -  ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЯВЕНАТА ПОРЪЧКА.    
ОТНОСНО ПОРЪЧКА N: 2019-06-0001 С ПРЕДМЕТ:  „ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ОТКРИТИ БИБЛИОТЕКИ, ЧАСТ ОТ КАМПАНИЯТА BOSCH TIKI FANS“
Скъпи колеги, Благодарим ви, че изпратихте вашите кандидатури и взехте участие в обявената поръчка.

От 03.06.2019 до 14.06.2019 постъпиха 8 оферти по обявената поръчка. След подробен преглед на всички постъпили оферти, възложителя излъчва – STUDIO ONE за изпълнител на обявената поръчка.
На всички желаем по-нататъшни творчески и професионални успехи – уверени сме, че при това ниво на активност, отговорност и професионализъм, те ще бъдат ваш постоянен спътник!
Поздрави!
Екипът на Дибла
.............................................................................................................................................................................................

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
Номер: 2019-02-0006

С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ОТКРИТИ БИБЛИОТЕКИ, ЧАСТ ОТ КАМПАНИЯТА BOSCH TIKI FANS“
Проектиране на конструкция тип „открита библиотека“

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Описание: 
Роберт Бош България обявява конкурс за идеен проект на конструкция тип „открита библиотека“. Това лято BOSCH електроинструменти ще обиколи най-популярните къмпинг дестинации и някои от градовете в България, където ще сглоби и постави открити библиотеки, като част от лятната кампания „BOSCH Tiki fans“.


Етап 1 – кандидатстване
В срок от 03.06.2019 г. до 14.06.2019 г. всеки участник трябва да изпрати оферта. Всяка оферта следва да включва:
- цена за проектантските услуги;
- идеен проект, който да дава добра и ясна визуална представа за изделието чрез скица или 3D визуализация; с посочени габаритни размери (ДхШхВ), цвят/текстура, материал, форма;
- срок за изпълнение на технически проекти (не по-късно от 22.06.2019 г.);
- портфолио на кандидата и референции;


шаблон за оферта

Eтап 2 – проектиране 
След одобрение на възложителя, печелившият участник, срещу възнаграждение в размер на стойността, обявена в проектното му предложение и в срок до 22.06.2019 г. трябва да предостави на организаторите технически проект, включващ:
- технически чертежи за изработка от подизпълнител (мебелна фирма);
- оразмеряване;
- описание на материалите.

НАГРАДЕН ФОНД
Награда от конкурса за идеен проект е Дигитален лазерен далекомер Zamo (Комплект). Тя ще бъде присъдена след гласуване на специално жури, съставено от трима представители на организатора, като за целта се съставя и протокол. Обявяването на печелившия идеен проект ще се състои на 17.06.2019 г. в комуникационните канали на "Дибла" и Електроинструменти BOSCH.

Печелившият участник ще бъде уведомен чрез телефонно обаждане на 17.06.2019 г.  

Печелившият участник трябва в срок до 6 (шест) календарни дни, считано от датата, на която е получил телефонно обаждане, да изпрати на организаторите и техническия проект, за който ще получи възнаграждение (извън наградния фонд за идеен проект) в размер на стойността, обявена в проектното му предложение.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Свалете шаблона за оферта като натиснете бутона "ИЗТЕГЛИ", попълнете  и изпратете на е-mail: [email protected]
 • Краен срок за подаване на оферти: 14.06.2019 г.
 • Oбработка на получените оферти и избор на изпълнител ще се обяви на: 17.06.2019 г.
 • Избраният кандидат трябва да започне работа по техническия проект веднага след обявяването на 17.06.2019 г. и да го предаде на организатора не по-късно от 22.06.2019 г.
 • Екипът на Платформата ще публикува в страницата на поръчката избрания изпълнител
 • Възложителят си запазва правото да не избере проектант, ако кандидатите не отговарят на субективните му естетически критерии.
 • Всички оферти се подават без да се изисква такса от кандидатите.
 • Разглеждат се оферти, които са подадени в срок, в един имейл и съдържат пълната изискуема информация.
 • При изготвяне на проекта всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.
 • Кандидатурата трябва да съдържа: оферта, идеен проект и портфолио.

*** В обявената поръчка могат да вземат участие всички физически лица, навършили задължително 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на Роберт БОШ, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи), всички желаещи проектанти, 3D дизайнери, архитекти, студенти и други. Всеки участник може да участва с неограничен брой идейни проекти. Всички участници трябва да посочат профила си в Платформата, за да бъдат разгледани публикуваните им проекти или да предоставят материали, които показват нужната компетенция за изпълнението на поръчката.

ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

 • Технически критерии:
  • Цялостно въздействие
  • Оптимизация на материалите
  • Ергономика
  • Оригиналност и новаторство
  • Съчетаване на елементите, цветовете, формите и материалите
  • Посочване на техническите преимущества на проекта и начина на изпълнение
  • Идентифициране на ключовите моменти и предвиждане начините за тяхното изпълнение
 • Професионален опит и реализирани проекти
 • Икономически критерии - определяне на икономически най-изгодното предложение

  .............................................................................................................................................................................................


  ПУБЛИКУВАЙ КОНКУРС В dibla.com
  НАПРАВЕТЕ ЗАДАНИЕ И ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ ДИЗАЙНЕР ИЛИ ПРОЕКТ

  Възлагането на проект или задача на конкурсен принцип е нов модел за работа с много предимства. Изборът на екип или дизайнер в конкурентна среда ви дава възможност да вземете най-доброто решение според профила и заданието на вашата компания.
Добави Коментар
Няма добавени коментари