HIGH - END DESIGN

Студио за интериорен дизайн
София
Финалист 2023

АПАРТАМЕНТ А152

15.2 е апартамент от градски тип с площ от 55 кв.м., намиращ се в жилищния комплекс Secret Gardens в сърцето на кв. Лозенец, гр. София. Интериорът е в стил модерна класика, пресъздавайки атмосфера на простота, елегантност и лукс на съвременния парижки дом. Игра на контрасти - цвят, форма, текстура, характерни за парижкия уаби-саби стил, в който се имплементират елементите от класическия френски стил в комбинация с рустик ефекта на различни повърхности. Декоративните профили и орнаментирани розетки внасят усещане за детайл във финишите по стени и тавани. В светлата част на палитрата цветовете стават по-трудно различими и в комбинация с тапетните врати получаваме безкрайни възможности за създаване на слоеве и омекотяване на контрастните форми в интериора. Кухненските плотове от камък, които нежно се допълват с облицовка от алуминиева мозайка в различни металически нюанси, са естествено продължение на настилките от широкоформатни фаши Laminam със сатенирани отблясъци. Мебелите от светъл естествен фурнир и белите цветове омекотяват медните акцентни елементи в пространството. В спалнята е положен многослоен дъбов паркет с подредба тип шеврон, който допълва класическата модерна визия и същевременно контрастира на светлото въздушно усещане, което създават френските прозорци и светлите тонове. Настилката в банята, която пресъздава типичните антични френски подове, е комбинирана с порцеланова облицовка в изумрудено зелено, златни метални финиши за акцент и мраморна облицовка Laminam. Осветлението е с водеща роля в интериора – обособява различните зони и подчертава меките тонове, които носят спокойствие. Пендант Vertigo на Petite Friture е едновременно ефирен и графичен - приспособява се както към големи, така и към малки пространства, където създава свое собствено интимно такова. Vertigo е комбиниран с пенданти Void на Tom Dixon над кухненския остров, които изследват скулптурната красота на отразяваща метална форма. Абажурът Eos на Umage в спалнята, изработен от естествени гъши пера, е перфектният завършек на френския модерен дом. 15.2 is a city apartment of 55 sq.m., located in the residential complex Secret Gardens in the heart of Lozenets, Sofia. The concept of the interior is in the style of modern classics, recreating the atmosphere of simplicity, elegance and luxury of the contemporary Parisian home. A game of contrasts - colour, shape, texture, characteristic of the Parisian Wabi Sabi style, in which the elements of the classical French style are implemented in combination with the rustic effect of different surfaces. The decorative elements and ornate rosettes bring a sense of detail into the finishes on walls and ceilings. The colours are harder to be discerned in the light part of the palette, and this provides endless possibilities to create layers and soften the contrasting shapes in the interior. The stone kitchen countertops, which are gently complemented by aluminium mosaic tiling in various metallic shades, are a natural continuation of the flooring of large format Laminam tiles with a satin gleam. The furniture of light natural veneer and the white colours soften the copper accentual elements in the room. The oak parquet arranged in a chevron pattern in the bedroom complements the classic modern look and at the same time is in contrast with the light airy sensation that the French windows and light tones create. The flooring in the bathroom, which recreates the typical antique French tile floors, is combined with porcelain tiling in emerald green, golden metal finishes as an accent and marble Laminam facing. The lighting has a leading role in the interior – it forms individual areas and emphasises the soft tones, which convey serenity. The Vertigo pendant by Petite Friture is simultaneously ethereal and graphic, adapting to both large and small spaces where it creates its own intimate space and thus becomes an accent in the living room. Vertigo is combined with pendants Void by Tom Dixon above the kitchen island, that explores the sculptural beauty of a reflective metal form. The lampshade Eos by Umage in the bedroom, made from all natural goose feathers is the perfect finishing touch of the French modern home.

  • 31.01.2024
  • 532

HIGH - END DESIGN

Студио за интериорен дизайн
София