Move Architects

Студио за интериорен дизайн
София
Номиниран 2021

Антракт 127 / Entract 127

Новото бляскаво Co-Working пространство отворени през юли 2021 г. в София, България с площ от почти 2200 кв.м в старата офис сграда на Славянска беседа на ул. Г.С.Раковски. Офисите са разположени на общо 6 етажа. На приземния етаж ще бъдете посрещнати от рецепцията на сградата и медийната зала. Първият офис етаж е co-working, където можете да споделяте идеите си с други ярки и млади хора. Следващите 3 етажа са затворен тип офиси с различна големина и възможност за настаняване от 2 до 8 човека. Всеки етаж има поне една заседателна зала и 2 телефонни кабини, заедно със зони за печат и релакс. Заедно с това ще можете да намерите малка кухня с високи места за сядане, където да си направите вдъхновяващото сутрешно кафе. Последният етаж е подготвен да бъде възможно най-гъвкав – това може да бъде традиционното кафене, зона за релакс, презентационна зала или център за събития. Има и страхотна тераса с невероятна гледка. Цялата дизайн концепция цели да създаде усещането, че сте част от театъра (съседската сграда е известният театър “Сълза и смях”) Всички избрани материали и цветове са подбрани с идеята да се направи пространството възможно най-бляскаво и стилно.Подовата настилка е възможно най-неутрална, но в същото време има уникален дизайн, дървените облицовки придават уют, а златистите елементи и светлите мебели допълват целия пакет. /The new glamorous coworking space has open doors in July 2021 in Sofia, Bulgaria with size of almost 2,200sq.m in the old office building of Slavyanska Beseda on G.S.Rakovski str. in the city center of Sofia. The offices are located on 6 floors in total. On the ground floor you will be welcomed by the office reception and media room. The first office floor is the co-working where you could share your ideas with other bright and young people. The next 3 floors are closed offices with different sizes and possibility to accommodate from 2 up to 8 people. Each floor has at least one meeting room and 2 phone booths together with print and relax areas. Together with this you will be able to find small kitchen with high seating where you could make your coffee. The last floor is prepared to be flexible as much as possible – it could be the traditional coffee point, relax area, presentation room or event center. It also has a great terrace with amazing view. The whole design concept is to give you the feeling that you are part of the theater (the neighbor building is the famous theatre “Сълза и смях”/Tear and lough/. All of the selected materials and colours are selected with the idea to make the space as glamorous and stylish as possible. The flooring is neutral as possible, but in the same time it has its unique design, the wooden claddings are giving you the cozines and the goldish elements and bright furniture complete the whole package.

  • 16.12.2021
  • 1760

Move Architects

Студио за интериорен дизайн
София