Cache atelier

Архитект
София
1-во място 2023

Къща SPV1 / SPV1 House

Къщата е решена на 3 нива, като на първото ниво са разположени обслужващи помещения, сауна и стаи за гости, на второто ниво дневна и кухненска част и кабинет, а на третото спалните за 5 членното семейство. Пространствата са решени в светла тоналност с преобладаващи дървесни финиши. Търсени са чисти и геометрични линии с пространства , които запазват чувството за простор и светлина в цялата къща. Единствен активен акцент в дневната част е централния обем, който е решен с геометрична ламперия и който обединява и организира около себе си зоните на дневната , трапезарията и кухнята, свободно преливащи една в друга. Прецизния избор на минимум материали, цветове и интериорни акценти е съзнателен, тъй като собственикът е колекционер на съвременно изкуство, което намира своето място навсякъде в пространствата като се превръща в основен акцент в този спокоен и просторен дом. The house is divided into 3 levels, with service rooms, sauna and guest rooms located on the first level, living room and kitchen area and office on the second level, and bedrooms for the 5-member family on the third. The spaces are designed in a light tonality with predominant wood finishes. Clean and geometric lines were sought with spaces that preserve the feeling of spaciousness and light throughout the house. The only active accent in the living area is the central volume, which is solved with geometric paneling and which unites and organizes around itself the areas of the living room, dining room and kitchen, freely flowing into each other. The precise choice of a minimum of materials, colors and interior accents is conscious, as the owner is a collector of contemporary art, which finds its place everywhere in the spaces, becoming the main accent in this calm and spacious home.

  • 22.01.2024
  • 582

Cache atelier

Архитект
София