Cityscape

Архитект
София
2-ро място 2021

Супермаркет CBS, гр. Раднево/ Supermarket CBS, Radnevo

Супермаркет "CBS" в гр. Раднево е най-новото попълнение на местна Старозагорска верига за хранителни стоки. Обектът е реконструкция на стара съществуваща търговска сграда, ситуирана в един от жилищните квартали на гр. Раднево. Слънчевият оранжев цвят, ембелматичен за веригата, е изявен още в зоната на главния вход към сградата. Игривите, потрепващи от вятъра кръгчета, са приканваща атракция за малки и големи. Главният вход е подчертан чрез голяма козирка и високо остъкляване, с цел да се създаде силна връзка между интериор и екстериор и комлексно изживяване за клиента. Търговската зала е последователно подредена в различни зони според стоковите групи и излагане. Всяка от зоните в интериора е подчертана и изявена, с внимание към детайла и съобразено насочено осветление, акцентриращо вниманието на клиентите върху продуктите. Зад щандовата линия към търговската зала са разположени подготвителни помещения и камери за хранителни стоки. За конкретния обект са разработени и няколко типа кръгли осветителни тела по отделен проект. В интериора са заложени висококачествени и устойчиви материали – обшивки от емайлирано стъкло, МДФ с акрилно покритие, акустични растерни тавани, износоустойчив гранитогрес. Supermarket CBS in Radnevo is the latest project of a local retail chain around Stara Zagora. It is a reconstruction of an old trade building, situated in one of the residential districts in Radnevo city. The sunny orange colour, typical for this multiple stores, is underlined in the zone of the main entrance. The lively circles, trembling by the wind, are calling attraction for children and adults. The main entrance is pointed by big peak and high glazing to create strong connection between interior and exterior and to provide complete experience for the client. The shopping hall is consecutively arranged in different zones according to merchandise groups and the logic of their exposition. Each zone in the interior is underlined and express by attention for the details and accurate direct lightening, focusing the client’s attention to the products. Behind the counter line of the shopping hall are situated the preparation rooms, storages and refrigerated rooms. For this project are designed some types of circle lightings. The interior features high quality materials such as enamelled glass cladding, MDF with acrylic coating, acoustic raster ceilings, wear-resistant granite.

  • 10.01.2022
  • 364

Cityscape

Архитект
София