Лия Василева и "Стелла 97"

Интериорен дизайнер
Велинград
Финалист 2022

Coffee & Art / Кафе и изкуство

Indulging in our first cup of coffee each day is a truly immersive experience. We've created a space that combines the rich aroma of freshly roasted coffee beans with captivating paintings and sculptures to provide a multi-sensory experience for customers. While we had to keep the project budget-friendly, we took advantage of this opportunity to use more affordable materials. For example, we crafted custom door handles from leftover pieces of real wood, carefully carved to resemble coffee beans. The lighting and seating materials were inspired by the jute bags typically used to transport coffee beans. The coffee shop is divided into three main areas. First, there's the preparation zone where customers can witness the raw beans slowly roasting and being packaged in real time. This gives them an up-close and personal view of the entire process. Next, there's the tasting area, located in its own separate room to create a more secluded environment. Here, customers can savor their coffee while surrounded by unique works of art created by local artists. Finally, we have the retail area, which is closely connected to the other two zones. Here, customers can purchase the same coffee they just sampled in the tasting area or watched being prepared in the roasting room. Overall, our goal was to create a space where customers can truly immerse themselves in the coffee experience, from the moment they walk in the door to the last sip of their delicious brew. /// Насладата на първата чаша кафе е наистина поглъщащо изживяване. Желанието ни беше да създадем пространство, което комбинира богатия аромат на свежо изпечени кафени зърна с завладяващи картини и скулптури, за да предоставим едно различно изживяване за сетивата на всеки клиент. Въпреки че трябваше да запазим бюджета на проекта нисък, превърнахме това предизвикателство в предимство. Например, изработихме дръжките за мебелите от остатъци от масивно дърво, на които придадохме формата на кафени зърна. Осветителните тела и столове са вдъхновени от чувалите от юта и коноп, които обикновено се използват за транспортиране на кафето. Заведението е разделено на три основни зони. Първата е за подготовка, където клиентите могат да станат част от процеса на изпичане и пакетиране на кафето. Следващата е зоната за дегустация, разположена в отделно помещение, за да създадем уютна и уединена среда. Тук клиентите могат да се насладят на своята чаша горещо еспресо, заобиколени от уникални произведения на изкуството на местни творци. Накрая, сме в зоната, която е тясно свързана с другите две. Тук клиентите могат да закупят същото кафе, което току-що са опитали в дегустационната и са видели да се приготвя в зоната за печене.

  • 05.02.2023
  • 861

Лия Василева и "Стелла 97"

Интериорен дизайнер
Велинград