Cache atelier

Архитект
София
1-во място 2022

офис пространство GTC / GTC OFFICE SPACE

GTC е инвестиционна компания, занимаваща се с изграждане мащабни офис и търговски сгради в Европа. Техният офис в София – България се състои от отделни лични офиси за различните отдели на компанията, разположени около отворена зона за сътрудничество, която се явява продължение на рецепцията в офиса. Всяка офис единица се състои от работна станция и малка зона за бързи срещи. Пространството е с подчертано корпоративно усещане, което може да се открие в класическата линеарна строгост на дървените ламели (препратка към детайла на фасадата на сградата). Разгръщането на силно линеарната структура позволява вграждането на обслужващите помещения към офиса, подходите, към които са скрити в структурата. Като контрапункт са използвани видими инсталации с подчертано индустриално усещане, което извежда и „показва“ на преден план сградата като продукт (сградата, в която се помещава офиса е инвестиция на GTC) и служи като своеобразен шоурум на възможностите на компанията. Преобладаващите дървесни финиши в комбинация с премерената цветна тоналност на обзавеждането внася уют като деликатен контраст на корпоративната идентичност на пространството. - GTC is a construction company involved with large scale office and retail buildings in Europe. Their office in Sofia – Bulgaria consists of separate personal offices for the different departments of the company surrounding a joined collaboration area that extends from the entrance and reception area of the space. Each office unit consists of workstations and a small quick meeting area. The space is a combination of a corporate feel that can be found in the strict linear patterns of the wooden claddings that define the areas and a strong industrial feel of the exposed ceiling structure and ducts to show “the product” of the company’s business as the office space is located in an office building that the client (GTC) built recently in Sofia. As graphic and decorative elements large scale photographs of current and past projects of the company, posterised with added graphic design elements serve as subtle splashes of colour throughout the space.

  • 05.06.2022
  • 904

Cache atelier

Архитект
София