Студио Пиперов/Studio Piperov

Студио за интериорен дизайн
София
Номиниран 2023

Шоурум на ЕТЕМ в София/ ETEM Showroom in Sofia

Разпопложен на партера на Capital Fort – една от най-видимите нови офис сгради, новият шоурум на ЕТЕМ в София ще излага актуалните Premium серии на водещия производител на дограма. Мострите са с рамки от черен МДФ са подсветнати с LED профили по периметъра и са експонирани на фона на стени облицовани с червени фасадни тухли и колони с видим бетон. Самите витрини оформят по-интимни зони – своеобразни стаи в шоурумите и така посетителите могат да ги разгледат в цял размер и да оценят качествата им редом до съвременно българско изкуство. В двата противоположни края на отвореното пространство са разположени два идентични скулптурни обема от светъл дъб – рецепция и бар. Тяхната монолитност се компенсира от ажурни етажерки от ръждив метал с естествено озеленяване дефиниращи зоната за презентации. Мострите на продуктите на ЕTEM са естествена част от интериора. Плъзгащите витрини трансформират пространствата и създават различни сценарии за циркулация и обособяване на отделни зони. Повтаряемата графична линия на черните подсветнати рамки на експонатите наподобява вторичен скелет – нещо като „къща в къщата“. Located in Capital Fort - one of the most visible new office buildings the new showroom for ETEM in Sofia will showcase the company’s premium lines of window systems. The samples are framed in black MDF with LED lighting along the perimeter and are grouped to form small rooms where architects and potential clients will experience the quality of the window systems along pieces of contemporary Bulgarian art. The black graphic substructure of the samples is accentuated at the warm background of exposed concrete columns and red brick. The light natural oak sculptural volumes of the reception desk and the bar are positioned in the opposite ends of the showroom. The presentation area is in the heart of the open space and is flanked by two custom designed vegetation stands made of rusted steel. Samples of ETEM products are an integral part of the interior. Oversize sliding glass doors transform space and create different scenarios for circulation and separation of various zones. The repetitive graphic line of the black backlit frames resembles an exoskeleton – a kind of "house in the house". Адрес: Capital Fort, София / Location: Capital Fort, Sofia Площ / Floor Area: 385 m2 Снимки / Photos: Александра Долева / Alexandra Doleva

  • 10.10.2023
  • 138

Студио Пиперов/Studio Piperov

Студио за интериорен дизайн
София