СКИЦА / студио за архитектура и дизайн

Студио за интериорен дизайн
София
Номиниран 2022

TAKE A CAKE BAKERY / ТЕЙК А КЕЙК ПЕКАРНА

Пекарна Take-a-cake се намира в квартал Изток и се помещава в новопостроена жилищна сграда с ефектна монохромна фасада. Логото на пекарната е проектирано да съответства на фасадата и затова е представено в черно и бяло. Топлите тонове на интериорното обзавеждане и декор обаче предлагат гостоприемна и приветлива атмосфера на клиентите. Дизайнът на пекарната е изключително функционален, с акцент върху създаването на комфортно пространство за клиентите да релаксират и да се насладят на своите лакомства. Цветовата схема в цялата пекарна е приглушена, включваща дискретни тонове, които се използват в мебелите както отвътре, така и отвън. Терасата и търговската зала са с топли дървени акценти, а в дизайна присъстват и бетонни и метални елементи. Корпоративните цветове на пекарната са използвани предимно в кухнята и сервизните части, внасяйки усещане за приемственост и брандиране на пространството. Тези цветове, съчетани с топлия и привлекателен интериорен дизайн, спомагат за създаването на уютна и комфортна атмосфера както за клиентите, така и за персонала. ______________________________________________________________________________________ The Take-a-cake bakery is situated in the Iztok quarter of town and is housed in a recently constructed residential building with an impressive monochrome facade. The bakery's logo has been designed to match the facade, and is therefore presented in black and white. The warm tones of the interior furnishings and decor, however, offer a welcoming and inviting atmosphere to customers. The design of the bakery is highly functional, with an emphasis on creating a comfortable space for customers to relax and enjoy their treats. The color scheme throughout the bakery is subdued, featuring discreet tones that are used in the furniture both inside and out. The terrace and sales hall feature warm wooden accents, while concrete and metal elements are also present in the design. The corporate colors of the bakery are predominantly used in the kitchen and service areas, bringing a sense of continuity and branding to the space. These colors, combined with the warm and inviting interior design, help to create a cozy and comfortable atmosphere for both customers and staff.

  • 31.01.2023
  • 397

СКИЦА / студио за архитектура и дизайн

Студио за интериорен дизайн
София