Студио Амфион

Архитект
София

Административно-търговска сграда KITE

Административно-търговска сграда КАЙТ се намира на бул. „Черни връх” в гр.София, между две от най-значимите транспортно-комуникационни артерии на града – околовръстен път и бул. „Т. Каблешков”, в близост до метростанция и големи търговски обекти. Обликът на сградата е динамичен и запомнящ се. Изборът на този вид своенрава архитектура е определен от средата – бързо развиващ се интензивен район, с бъдеще като административно-търговско - комуникационен център. За динамиката способстват няколко компонента – главната фасада, агресивната южна стреха и сенници, както и пилонът над покрива с дължина 9м, който като мачта е свързан с горния край на фасадата и увеличава височината на сградата до 36м. Представителното фоайе, посрещащо посетителите, обединява три етажа и е с подчертан обем посредством синтез на архитектура и изкуство, изразен чрез пана с природни и еко мотиви в северна и южна посока, заемащи цялата му височина. Южният елемент представлява сюреалистична фотографска композиция от морски и театрални сюжети с препратки към името на сградата, а северният е от естественa растителност, абсорбираща праха и пречистваща въздуха.

  • 02.11.2021
  • 572

Студио Амфион

Архитект
София